« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, parc. č. 2014/7, k. ú. Chodov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace č. 3
80508050
<br> 5
7
<br> 5
0
<br> 5
0
<br> 0
0
<br> 5
0
<br> 0
0
<br> IP4b
<br> 800063007650207522502475
<br> 2275
<br> 7000
<br> 227522502275
<br> 2475 2675
<br> 7000
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2675
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2675 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 207522502475
<br> 2675 2275
<br> 6995
<br> 227522502275
<br> 2475 2675
<br> 7400
<br> 2075
<br> 2250
<br> 2075
<br> 2675 2275
<br> 7200
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2675 2475
<br> 7400
<br> 2075
<br> 2250
<br> 2075
<br> 2675 2275
<br> 7200
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2675
<br> 7400
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2550 2475
<br> 7275
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2675
<br> 7400
<br> 2075
<br> 2250
<br> 2075
<br> 2350 2675
<br> 7275
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 2075
<br> 2250
<br> 2075
<br> 2275 2675
<br> 7200
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 2475
<br> 2250
<br> 2075
<br> 2275 2675
<br> 7200
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2675
<br> 7400
<br> 2075
<br> 207518751875
<br> 22754725
<br> 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2675
<br> 7200 7600
<br> 2075
<br> 2075 2250 2475
<br> 2275
<br> 7200
<br> 2075
<br> 207522502475
<br> 680...
Situace č. 2
3000
<br> 5
0
<br> 0
0
<br> 5
0
<br> 0
0
<br> 5
0
<br> 0
0
<br> 6
0
<br> 3
5
<br> 5
0
<br> 0
0
<br> 5
0
<br> 0
0
<br> 5
0
<br> 0
0
<br> 5
0
<br> 0
0
<br> 4250
<br> 4250
<br> 5
0
<br> 0
0
<br> 6
0
<br> 4
0
<br> 5
0
<br> 6
0
<br> 31903190 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3440 3440 7715 3400 3400 3300 3300 3600 3285 3140 3140 3500 3500
<br> 8280
<br> 3300 3300 3500 3500 3500 3500 3300 3300 3500 3500
<br> 3000 3200 3000 3000 3200 3200 3700 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3500 3500
<br> 3400 3400
3000 3000
<br> 3210 3210
<br> 4125
<br> 3200 3200 3500 3500 3300 3300 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
<br> IP4b
<br> IP4b
<br> IP4b
<br> 6
0
<br> 2
0
<br> 5
5
<br> 5
0
<br> 5
0
<br> 0
0
<br> 5
0
<br> 0
0
<br> 7600
6300 8100 6185
<br> 900
<br> 650
<br> IP4b
<br> 1355
<br> 5700
<br> 8400 6300 1030
<br> 227522502275 4700
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2675
<br> 7400
<br> 227522502275
<br> 2675 2475
<br> 7400
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2275
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2275 2475
<br> 7000
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2675
<br> 7400
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7000
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 227522502275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 267522502275
<br> 2475 2675
<br> 7400
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2475 2475
<br> 7200
<br> 2070
<br> 2250
<br> 2075
<br> 2270 2630
<br> 7150
<br> 2075
<br> 2250
<br> 2075
<br> 2625 2475
<br> 7350
<br> 2275
<br> 2250
<br> 2275
<br> 2675 2475
<br> 7400
<br> 2075
<br> 2250
<br> 2075
<br> 2675 22...
Situace č. 1
4700
<br> 5
0
0
0
<br> 3350
<br> 6
0
0
0
<br> 2650
<br> 26501200
<br> 5
0
0
0
<br> 5
0
0
0
<br> 6
4
4
0
<br> 5
0
0
0
<br> 5
0
0
0
<br> 5
0
0
0
<br> C2b
<br> 6300
<br> 3
3
5
5
<br> 2
7
5
0
<br> 6800
<br> 2785 2785 3200 3200
3300
<br> 3300 3500 3500 3300 3300
3500
<br> 3500
3145
<br> 3145
3340
<br> 3340
<br> 3300
3300 3380
<br> 3405 3595 3555 3650 3555
<br> 3250 3250 3610 3595 3610 3595 3610 3595 3610 3595 3610 2840
2845
<br> 1200
<br> 6885
<br> 29000
<br> IP4b
<br> IP4b
<br> I
P
<br> 4
b
<br> 15000
<br> 3
0
0
0
<br> 5
5
0
0
<br> B
U
<br> S
<br> T
A
<br> X
I
<br> B
U
<br> S
<br> T
A
<br> X
I
<br> B
U
<br> S
<br> T
A
<br> X
I
<br> B
U
<br> S
<br> T
A
<br> X
I
<br> B
U
<br> S
<br> T
A
<br> X
I
<br> 2
7
5
0
<br> 5
5
6
5
<br> 2
8
1
5
<br> 11000
<br> 2
5
0
0
<br> P4
<br> 6800
<br> 6300
<br> 5
5
0
0
<br> 6300
<br> E8a
<br> E8a
<br> E13
<br> IP12
<br> 2x
E1
<br> LEGENDA / TABLE OF SIGNS:
<br> 1
5
0
0
<br> 400
<br> 4
<br> 0
<br> 0
<br> 4
<br> 0
<br> 0
<br> EXIT
<br> B
U
<br> S
<br> T
A
<br> X
I
<br> B
U
<br> S
<br> T
A
<br> X
I
<br> P4
<br> C2b
<br> I
<br> P
<br> 4
<br> b
<br> 6
1
<br> 5
0
<br> 5
2
<br> 9
0
<br> 4
8
<br> 0
0
<br> 5
2
<br> 9
0
<br> 3
0
0
0
<br> 3
2
5
0
<br> 4
8
0
0
<br> CL-EVANS s.r.o <.>
<br> CL-EVANS s.r.o <.>
<br> N
<br>
2019-11-22T08:36:22+0100
XXXX XXXXXXXXX Muzikářová XeXXXXXXXXXXdeeXXcXXcXeXXaXXXXfcXXbeXdXX
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor správy majetku
Oddělení dopravy a silniční správní úřad
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: Ocelíkova 1,149 00 Praha 11
Pracoviště: Ocelíkova 1,Praha 11
<br> IČ 00231126,DIČ CZ00231126
<br> Telefon 267 902 111
ID DS nr5bpci
E-mail podatelna@praha11.cz
<br>
<br>
Datovou schránkou Váš dopis zn.: MCP11/19/062542
<br> Ze dne: 11.11.2019
<br> TTP invest,a.s.<,>
Thunovská 183/18 <,>
118 00 Praha 1-Malá Strana
IČO 24141224
<br> Číslo jednací: MCP11/19/062542/OSM/Jan
Spisová zn.: S-MCP11/19/062542
Naše značka: S-MCP11/19/062542
<br>
<br> Vyřizuje:
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 15.11.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích
<br> a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Odbor správy majetku,oddělení dopravy a silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční
správní úřad (dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o sil-
ničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o silničním provozu),v souladu s
obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy v pře-
nesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,zahájil zdejší SSÚ dne 11.11.2019 na základě žá-
dosti právnické osoby TTP invest,a.s <.>,IČO 24141224,se sídlem Thunovská 183/18,118 00 Praha 1-
Malá Strana,řízení o návrhu opatření obecné povahy,v souladu s ust.§§ 171 a 173 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) a podle ust.§
77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o
silničním provozu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky),předkládá návrh opatření
obecné povahy pro
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací...

Načteno

edesky.cz/d/3409359

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz