« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, ul. V Úhoru, Praha 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace
1.0 3.9 iQ ta
<br> Z 5b
p XXX
<br> N
(V
<br> XX
O
<br> 2 <.>
<br> O
<br> —O
<br> c:: <,>
<br> 232m
<br>
<br> tO
)
<br> O
<br> g
o
<br> 7;
-
<br> 2
<.>
<br> •
0
<br> p
-
o
<br> a
<br> -
<br> Ci
<,>
<br> ‘) Ĺ
<,> ‘ ‘
<br> ‘
O
<br> C
<br> Ĺ
-J
<br> J
<br> O
-
<br> O
<br> 1
P
<br> M
J
O
<br> O N
)
<br> F
_
-—
<br> 1
<br> -
<br> -i L <.>
1
<br> +
‚7
<br> 3
<,> B
<br> h
O
<br> <,>
<br> (J
<br>
2019-11-22T08:39:59+0100
XXXX XXXXXXXXX Muzikářová XXXXfXXXdXXXXXXXfXafaeXXcXbXfXaaXXXXXffX
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor správy majetku
Oddělení dopravy a silniční správní úřad
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: Ocelíkova 1,149 00 Praha 11
Pracoviště: Ocelíkova 1,Praha 11
<br> IČ 00231126,DIČ CZ00231126
<br> Telefon 267 902 111
ID DS nr5bpci
E-mail podatelna@praha11.cz
<br>
<br>
Datovou schránkou Váš dopis zn.: MCP11/19/058253
<br> Ze dne: 18.10.2019
Městská část Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4-Šeberov
IČO 00241717
<br>
Číslo jednací: MCP11/19/058253/OSM/Jan
Spisová zn.: S-MCP11/19/058253
Naše značka: S-MCP11/19/058253
<br>
<br> Vyřizuje:
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 19.11.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích
<br> a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Odbor správy majetku,oddělení dopravy a silniční správní úřad,ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční
správní úřad (dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o sil-
ničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),v souladu s
obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy v pře-
nesené působnosti,ve znění pozdějších předpisů,zahájil zdejší SSÚ dne 18.10.2019,na základě žá-
dosti právnické osoby městská část Praha-Šeberov,IČO 00241717,se sídlem K Hrnčířům 160,Praha
4-Šeberov,řízení o návrhu opatření obecné povahy,v souladu s ust.§§ 171 a 173 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle ust.§ 77
odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o
silničním provozu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky),předkládá návrh opatření
obecné povahy pro
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívají...

Načteno

edesky.cz/d/3409358

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz