« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020
1
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024 <,>
s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné
působnosti pro rok 2020,kterými jsou:
<br> a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky <,>
b) zefektivnění vzdělávacího systému <,>
c) regionální zdravotnictví <,>
d) dopravní obslužnost,dopravní infrastruktura <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 je navržen jako schodkový v objemu 20 843 mil.Kč:
<br>
v mil.Kč
<br> Příjmy 19 978
<br> Výdaje 20 843
<br> Saldo: příjmy - výdaje -865
<br> Financování celkem,z toho: 865
<br> Prostředky minulých let 96
<br> Úvěrový rámec 2016 - 2023 811
<br> Úvěr 2017 - 2021 553
<br> Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137
<br> Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -378
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor.Kapitálový rozpočet (2 488 mil.Kč) je prioritně
zaměřen na investice do majetku kraje (1 999 mil.Kč) <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2020 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci
programovacího období EU 2014+ (1 225 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
kraje nad rámec projektů (1 182 mil.Kč).Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 12 %
celkových výdajů,což odpovídá roku 2019.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů <,>
je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 655 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v
souladu s prioritami kraje 286 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a
údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,z toho 231 mil.Kč má charakter
oprav a 55 mil.Kč jsou stavební inv...

Načteno

edesky.cz/d/3408946

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz