« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci ul. Brankovická v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Brankovicka 116778 (345,5 kB)
r-l' Kolín ul.Brankovřcká M
<br> tá„
<br> poblíž čp.979 ]
<br> '."_.'-'—Iavh_-1 zpev ' |'-|;'_\.<.> | v,<.> -
<br> :1 I- )a; | N l
<br> 03.51!
<br> Wm! na; “q Lvi wax mvt 3.1 “m] mal \\11 “5.11 (us?—Wl
<br> Brankovická
<br> ZPEVNĚNÁ PLOCHA
<br> ZODPPROJEKTANT' _ KRESLIL ! KONTROLOVAL RADMAONDRÁŠEK; MAREKHANAVEC
<br> /
<br> ———-—__.<.>.____________
<br> arj Karin,Kai-low: nám.?B,Knlín
<br> NVESTOR: Město Kolín.Městský úř
<br> FORMAT.- A4 MÉŘÍTKO: [PA_TUM: _mmm ZAKÁZKA ;_ _“— ČWKR.: PARÉ C.-
<br> Zpevnéná plocha u atletického stadionu - Kolín,Brankovjcká
<br> BSAH: mo - Kořín.Brankwínká Termin: 1.112.— 31122019
<br> má.—\l—
<br> ©
Brankovicka-OOP PDZ + §19 116778 (47,9 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
TES,spol.s.r.o <.>
Vrchovská 1354
286 01 ČÁSLAV
<br> IČ: 475 39 330
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 116778/19-car
OD carvv1 23186/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
V zastoupení
ASIG s.r.o <.>
Budovatelů 324
533 12 Chvaletice
<br> IČ: 259 54 849
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 20.11.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení podle § 40
odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě návrhu žadatele společnosti TES,spol.s.r.o <.>,Vrchovská 1354,286 01 Čáslav
v zastoupení ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ
Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci ul.Brankovická v Kolíně
v termínu od 01.12.2019 do 31.12.2019 (viz.situační schéma s DIO)
<br>
II.podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v Kolíně v shora uvedeném
termínu (viz.situační schéma s DIO)
<br> z důvodu zpevnění plochy u atletického stadiónu v dané lokalitě <.>
<br>
Při stavební činnosti bude na shora uvedené místní komunikaci v Kolíně v obvodu působnosti
zdejšího orgánu státní správy osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO,které je
přílohou a...

Načteno

edesky.cz/d/3405777

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz