« Najít podobné dokumenty

Město Slatiňany - Veřejná vyhláška, Opatření ob. povahy - Přechodná úprava provozu - úplná uzavírka dne 14.12.2019 v ul. Jiráskova, Slatiňany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slatiňany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1/4
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111,fax: 469 657 535
Resselovo náměstí 77,537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz
Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací http://www.chrudim.eu
Adresa pracoviště: Pardubická 67,537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi,IČ: 00270211
<br>
Spis.zn.: CR 074291/2019
Č.j.: CR 076891/2019 ODP/Šu
Váš dopis ze dne
Vaše značka:
Spis.a skart.znak a lhůta: 280.4 S/5
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: jana.supikova@chrudim-city.cz
<br> V Chrudimi dne: 19.11.2019
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y
<br>
Městský úřad Chrudim,Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací jako příslušný
<br> správní úřad dle ustanovení § 124 odst.6 zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě
žádosti podané veřejnoprávní korporací Město Slatiňany (IČO 00270920),se sídlem T.G <.>
Masaryka 36,538 21 Slatiňany (dále jen „žadatel“),dne 08.11.2019,a písemného vyjádření
Policie České republiky,Územního odboru Chrudim,Dopravního inspektorátu k přechodné
úpravě provozu na pozemních komunikacích ze dne 07.11.2019 pod č.j.KRPE-78470-1/ČJ-
2019-170306
<br>
s t a n o v í
<br>
podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a dle vyhlášky
číslo 294/2016 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
přechodnou úpravu provozu – užití přenosných dopravních značek svislých,vodorovných <,>
světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:
<br> 1.Rozsah omezení provozu: úplná uzavírka <.>
<br> 2.Na pozemní komunikaci: místní komunikaci (dále jen „MK“) v ulici Jiráskova v obci
<br> (místní části) Slatiňany <.>
<br> 3.V úseku (místě) pozemní komunikac...
Obsah vyvěšení
1/4
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111,fax: 469 657 535
Resselovo náměstí 77,537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz
Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací http://www.chrudim.eu
Adresa pracoviště: Pardubická 67,537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi,IČ: 00270211
<br>
Spis.zn.: CR 074291/2019
Č.j.: CR 076891/2019 ODP/Šu
Váš dopis ze dne
Vaše značka:
Spis.a skart.znak a lhůta: 280.4 S/5
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: jana.supikova@chrudim-city.cz
<br> V Chrudimi dne: 19.11.2019
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y
<br>
Městský úřad Chrudim,Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací jako příslušný
<br> správní úřad dle ustanovení § 124 odst.6 zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě
žádosti podané veřejnoprávní korporací Město Slatiňany (IČO 00270920),se sídlem T.G <.>
Masaryka 36,538 21 Slatiňany (dále jen „žadatel“),dne 08.11.2019,a písemného vyjádření
Policie České republiky,Územního odboru Chrudim,Dopravního inspektorátu k přechodné
úpravě provozu na pozemních komunikacích ze dne 07.11.2019 pod č.j.KRPE-78470-1/ČJ-
2019-170306
<br>
s t a n o v í
<br>
podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a dle vyhlášky
číslo 294/2016 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
přechodnou úpravu provozu – užití přenosných dopravních značek svislých,vodorovných <,>
světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:
<br> 1.Rozsah omezení provozu: úplná uzavírka <.>
<br> 2.Na pozemní komunikaci: místní komunikaci (dále jen „MK“) v ulici Jiráskova v obci
<br> (místní části) Slatiňany <.>
<br> 3.V úseku (místě) pozemní komunikac...

Načteno

edesky.cz/d/3402501

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slatiňany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz