Město Slatiňany

Město, městys, obec, MČ
Okres Chrudim

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Slatiňany
T. G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany

Datová schránka: jzrbny8
E-mail: epodatelna@slatinany.cz, mesto@slatinany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
18. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany - 26. června 2019 v 18:00 hod.
18. 06. 2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí - Vladimír Škvrňák, Zbuzanská čp. 166, Praha - Ruzyně 161 00
18. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy na obsazení prac. místa - Sociální pracovník Odboru soc. věcí, školství a zdrav. MěÚ Hlinsko
14. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení vyřejné výzvy pro obsazení pozice - Investiční referent města Chrast
14. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy pro obsazení pozice - Referent majetkové správy města Chrast
12. 06. 2019 Veřejná vyhl., Opatř. ob. povahy - Přechod. úprava provozu na silnici III/358 1 a v ul. Václavská, Vlčí Hora a K Presům, Chrudim
11. 06. 2019 Veřejná vyhláška, Opatř. ob. povahy - Přechodná úprava provozu na silnici I/37 v ul. Obce Ležáků, Chrudim
11. 06. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - úplná uzavírka na silnici III/358 16 v obci Bítovany
10. 06. 2019 Město Slatiňany - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
10. 06. 2019 Veřejná vyhláška, Oznámení - Zahájení územního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - Chodník v ul. Švermova ve Slatiňanech
07. 06. 2019 Inzerát na výběrové řízení HPU/30/2019 - Pozemková parcela č. 1307 v katastrálním území Žďárec u Skutče
07. 06. 2019 Inzerát na výběrové řízení HPU/028/2019 - Pozemková parcela č. 249/3 v kat. území Rychnov a obec Krouna
06. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2018
04. 06. 2019 Veřejná vyhl. - Oznámení o návrhu opatř. ob. povahy - místní úpr. provozu na silnici III/340 v úseku obce Sobětuchy a Slatiňany
03. 06. 2019 Úřad pro civilní letectví - Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Chrudim
20. 05. 2019 Záměr města Slatiňany o pronájmu (respektive změně v pronájmu) st. parcel a částí pozem. parcel v kat. území Kunčí, Slatiňany
20. 05. 2019 Záměr Pardubického kraje - Bezúplatný převod pozemků p.č. 543, 540/2, 544/2, 540, 544 a stavby silnice v k. ú. Trpišov,Slatiňany
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Přechodná úprava provozu - Dopravní omezení v ul. Medunova, Slatiňany
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - Dopravní omezení v ul. Tyršova, Slatiňany
17. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího/vedoucí příspěv. org. - Městský kulturní klub Hlinečan
15. 05. 2019 Veřejná vyhl., Opatř. ob. povahy - Přech. úpr. provozu - dop. omezení v ul. Raisova, St. nám., Šmeralova, Smet. nábř. a T.G.M.
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - dopravní omezení v ul. Palackého v obci Slatiňany
13. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
10. 05. 2019 Výzva k předložení cenové nabídky - Vodovodní přípojka pro objekt č. p. 66 V Kaštance, Slatiňany - Švýcárna
09. 05. 2019 Oznámení o konání Burzy práce v termínu 7. 6. 2019 na Úřadu práce ČR, Chrudim - Pardubická 310
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 ve městě Slatiňany
07. 05. 2019 Záměr města Slatiňany o převodu (prodeji) splaškové kanalizace u čp. 788 Ke garážím
07. 05. 2019 Záměr města Slatiňany o převodu (prodeji) splaškové kanalizace ulice Na Ostrově a ulice Vrchlického
07. 05. 2019 Záměr města Slatiňany o pronájmu st. parcely č. 195, části poz. parcely č. 307/1 a poz. parcely č. 307/21 v kat. území Kunčí
02. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice - Vedoucí finančního odboru města Chrast
02. 05. 2019 Výzva k podání nabídek - Lesní hospodář v lesích města Slatiňany
02. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice - Vedoucí hospodářského odboru města Chrast
02. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018
25. 04. 2019 Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Bítovany, okres Chrudim, po dobu mateřské a rodičovské dovolené
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - dopravní omezení v ul. Švermova v obci Slatiňany
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
12. 04. 2019 Inzerát na výběrové řízení HPU/021/2019 - Pozemková parcela č. 249/3 v kat. území Rychnov a obec Krouna
12. 04. 2019 Inzerát na výběrové řízení HPU/020/2019 - Pozemková parcela č. 223/4 a 223/23 v kat. území Trhová Kamenice
12. 04. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření ob. povahy - Přechodná úprava provozu - Dopravní omezení v ul. Švermova a Tyršova, Slatiňany
11. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběr. řízení na obsazení funkce - Ředitel/Ředitelka přísp. org. Chrudimská beseda
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření ob. povahy - Přechodná úprava provozu - úplná uzavírka na místní komunikaci v ul. Švermova, Slatiňany
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření ob. povahy - Přechodná úprava provozu - úplná uzavírka na místní komunikaci III/358 1, Chrudim
09. 04. 2019 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků ve městě Slatiňany - Volby do Evropského parlamentu 2019
09. 04. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření ob. povahy - Přechodná úprava provozu na silnici I/17 a I/37 v úseku Slatiňany-Chrudim
09. 04. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření ob. povahy - Přech. úprava provozu - Dopr. omezení na silnici III/358 2 mezi obcí Slatiňany a Vlčnov
04. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - odchylná opatření - lesy ČR
04. 04. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany - 10. dubna 2019
03. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření ob. povahy, Přech. úprava provozu na pozem. komun. a úplná uzavírka silnice I. třídy v obci Kočí
03. 04. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany - 10. dubna 2019

XML