« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Okružní, ul. Ke Hřbitovu a sil. II/125, ul. Ovčárecká v k. ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

C 115185 (814,2 kB)
“WWW:--
<br> ? - samostojné plotové ' zábrany výšky 1m
<br>,; ch crax-tmu:
<br> ' ;).řísiura \
<br> Otevrene 153,4:pr EJ.pádu chodců & za 5m: budou osvěileny!
<br> SEDOZ '-
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br>.“,„');cca!
<br> 77:33.'.Gcra "c.—wáš v.:vs <.>
<br> % f-Z šek-'sstav a s.Elommka' 2C25 Him-.mn *,* _ ' ng'na'.*.:- Kolm,Okruznl - kNN RBZB-RTSB „gh-„.<.> '— :-a:.-m ---.'_ <<- _-ř.e- :=: C-s': v_ď'm-u
<br> __ Návrh DFO — 1.etapa
B 115185 (883,2 kB)
A 115185 (858,5 kB)
OOP PDZ AZ Sedoz 115185 (59,8 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
AZ Elektrostav,a.s <.>
Bobnická 2020
288 01 NYMBURK
<br> IČ: 451 49 909
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 115185/19-car
OD carvv1 22789/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
V zastoupení
SEDOZ DZ S.R.O <.>
PRIMÁTORSKÁ 296/38
180 00 PRAHA 8 - LIBEŇ
<br> IČ: 242 18 539
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/6
<br>
Datum: 15.11.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124,odst.6 zák <.>
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti,kterou dne 11.06.2019 podala společnost
AZ Elektrostav,a.s <.>,Bobnická 2020,288 01 Nymburk v zastoupení SEDOZ DZ s.r.o <.>,Primátorská
296/38,180 00 Praha 8 - Libeň,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie
Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát,a po posouzení žádosti v souladu
s ustanovením § 77,odst.2,písm.b) zákona v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) dle § 77 odst.1 <,>
zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul.Okružní,ul.Ke Hřbitovu a sil <.>
II/125,ul.Ovčárecká v k.ú.Kolín,takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématů s DIO <,>
které jsou přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komuni...

Načteno

edesky.cz/d/3398305

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz