« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09/2019
Město Třebenice,IČO 00264521 KEO4 1.6.6 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09.2019
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
Schválený závazný
<br> ukazatelSkutečnost %
Upravený závazný
<br> ukazatel %org2
111X XXXXX Daně z příjmů fyz.osob 6 126 895,03 7 480 000,00 7 630 000,0081,91 80,30XXXXX
112X XXXXX Daně z příjmů práv.osob 5 260 644,88 6 128 000,00 6 128 000,0085,85 85,85XXXXX
1211 XXXXX Daň z přidané hodnoty 10 631 536,27 14 100 000,00 14 100 000,0075,40 75,40XXXXX
13XX XXXXX Daně a poplatky z vybr.činností a 1 313 755,22 1 438 300,00 1 458 300,0091,34 90,09XXXXX
1511 XXXXX Daň z nemovitých věcí 2 054 513,55 2 340 000,00 2 340 000,0087,80 87,80XXXXX
2411 XXXXX Splátky půjč.prostředků od podnikat.32 000,00 42 000,00 42 000,0076,19 76,19XXXXX
41XX XXXXX Neinvestiční přijaté dotace 1 515 395,00 877 700,00 1 789 700,00172,66 84,67XXXXX
42XX XXXXX Investiční přijaté dotace 0,00 832 000,00 3 111 200,000,00 0,00XXXXX
<br> 1032 XXXX XXXXX Podpora ostatních produkčních 21 301,00 70 000,00 486 100,0030,43 4,38XXXXX
2143 XXXX XXXXX Cestovní ruch 30 948,00 11 000,00 34 000,00281,35 91,02XXXXX
2219 XXXX XXXXX Ostatní záležitosti pozemních 50 800,00 58 000,00 58 000,0087,59 87,59XXXXX
2310 XXXX XXXXX Pitná voda 127 779,00 122 000,00 122 000,00104,74 104,74XXXXX
2321 XXXX XXXXX Odvádění a čištění odpadních vod a 72 607,00 110 000,00 110 000,0066,01 66,01XXXXX
3113 XXXX XXXXX Základní školy 740 403,00 741 000,00 741 000,0099,92 99,92XXXXX
3314 XXXX XXXXX Činnosti knihovnické 850,00 3 000,00 3 000,0028,33 28,33XXXXX
3315 XXXX XXXXX Činnosti muzeí a galerií 157 780,00 60 000,00 140 000,00262,97 112,70XXXXX
3319 XXXX XXXXX Ostatní záležitosti kultury 291 953,25 145 000,00 339 900,00201,35 85,89XXXXX
3341 XXXX XXXXX Rozhlas a televize 80,00 1 000,00 1 000,008,00 8,00XXXXX
3412 XXXX XXXXX Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 74 400,00 105 000,00 105 000,0070,86 ...

Načteno

edesky.cz/d/3391919

Meta

Volby   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz