« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Nová v k. ú. Kolín-Sendražice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

114985 (432,9 kB)
Elektro Martínek s.r.o.Sendražice Nová 106 Elektro přípojka
<br> „ m4 <.>
<br> PŘEKDP vozovxv PO POLOVIÁNÁCH,SCHĚMA 512 : TP 65 i
<br> P\
<br>.<.>,<.>.- Zpracoval: Bc.XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
<br> (? Dopravní značení K.H <.>
<br> ! _: $.; š %
<br>.<.> w *
OOP PDZ 114985 (58,6 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
Elektro Martínek s.r.o <.>
Polepská 667
280 02 KOLÍN 4
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 114985/19-car
OD carvv1 22744/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
IČ: 281 67 325
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 14.11.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124,odst.6 zák <.>
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti,kterou dne 13.115.2019 podala společnost
Elektro Martínek s.r.o <.>,Polepská 667,280 02 Kolín 4,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR
KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát,a po posouzení žádosti
v souladu s ustanovením § 77,odst.2,písm.b) zákona v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst <.>
1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) dle § 77
odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul.Nová v k.ú <.>
Kolín - Sendražice,takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO <,>
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s
ČSN EN12899-1.Městský úřad Kolín – odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení
přechodné úpravy dopravního značení změ...

Načteno

edesky.cz/d/3391382

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz