« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - právník / právnička v odboru živnostenském a občanskosprávním - na dobu určitou PER-7455/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

právník / právnička v odboru živnostenském a občanskosprávním - na dobu určitou PER-7455/2019
OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ
<br>
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
obsazuje pracovní místo
<br>
<br> právník / právnička
v odboru živnostenském a občanskosprávním Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0554)
<br>
<br> Pracovní poměr úředníka / úřednice bude sjednán na dobu určitou,po dobu mateřské/rodičovské
<br> dovolené <.>
<br> Místo výkonu práce Praha,v platové třídě1) 11
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Komplexní právní činnosti včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech <.>
<br> Spolupráce při zpracovávání návrhů vyhlášek hl.m.Prahy v oblasti veřejného pořádku <.>
<br> Zajišťování nápravy nesprávných rozhodnutí vydaných orgány městských částí na úseku správního
<br> trestání <.>
<br> Kontrolní činnost na úseku přestupkové agendy zabezpečované orgány městských částí hl.m.Prahy <.>
<br> Výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku přestupků v odvětví kultury <.>
<br> Komplexní zajišťování agendy na úseku práva shromažďovacího <.>
<br>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
<br> územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<br> český jazyk
<br> c) způsobilost k právním úkonům
d) bezúhonnost2) <.>
<br>
<br>
<br> Požadované vzdělání
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole
v ČR3)
<br> Další požadavky
<br>  znalost zákona č.250/2012 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,v platném znění
<br>  znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění
<br>  časová flexibilita (občasný výkon práce ve večerních hodinách a o víkendech při zajišťování
agendy práva shromažďovacího )
<br>  znalost práce na PC (MS Office,Internet),schopnost pracovat s právními informačními systémy
(např.ASPI)
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3389571

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz