« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vinohradská 104, Praha 3, parc. č. 4098/2, k.ú. Vinohrady TSK-7404/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vinohradská 104, Praha 3, parc. č. 4098/2, k.ú. Vinohrady TSK-7404/2019
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZOOOó4581 zastoupené Technickou správou komunikaci hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění restaurační předzahrádky
<br> lokalita: Vinohradská 104,Praha 3,Vinohrady období: 01.01.2020 -— 30.09.2020
<br> výměra 36 m2
<br> budouci nájemce Andersson & Grey s.r.o.IČO: 62917463 Sídlo: : Kolínská 19/1666,Praha 3,Vinohrady,PSČ 130 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,1 10 00 Praha 1 nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.Petr Fanoš,3010 obchodní odděiení,telefon: 257015143 První den zveřejnění: 14.11.2019 Poslední den zveřejnění: 29.11.2019
<br> podpir a otisk razítka

Načteno

edesky.cz/d/3388481


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz