« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci akce - Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci akce - Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů
Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Datum: 7.11.2019
<br> JID: 182290 / 2019 / KUUK Jednací čislo: KUUK/ 153172 / 2019 / DS Spisová značka: KUUK/ 135780 / 2019 / DS Vyřizuje/linka: XXXXX XXXXXXX / XXX E-mail: svoboda.p©kr—ustecky.cz
<br> ' \:
<br> VEŘEJNÁ VYHLASKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný správní úřad ve věcech stanoveni místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích !.třídy dle ustanovení 5 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle 9 77 odst.1 písm.b) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,spočívající v
<br> dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení: - v přesné specifikaci a umístění dle vložených Vzorových schémat pro označení pracovních míst v obcí 3124,B/25.1,B/25.2 a B/25.3 či mimo obec Cl11,C/12,Cl13 a Cl14
<br> v lokalitě: - silnice I.třídy č.l/8,I/15 a "30 na území okresu Litoměřice - viz vložená Situace silnic !.třídy na území okresu Litoměřice
<br> z důvodu: - označení pracovních míst při provádění prací na odstraňování usazenin a na opravách odvodňovacích systémů
<br> v rámci akce: - „Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů,okr.UL+DC+LT,silnice I.třídy v rámci okresu“
<br> za dodržení těchto podmínek:
<br> 1.Platnost tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je pouze v XXX.rozsahu od XX.XX.XXXX c_lo XX.12._2019,stanovené přechodné dopravní značení ale bude osazeno vždy pouze po dobu provádění prací souvisejících s výše uvedenou akci v té které konkrétní lokalitě (max...

Načteno

edesky.cz/d/3387735

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz