« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci akce - Opravy trhlin a spár na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci akce - Opravy trhlin a spár na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji
Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Datum: 7.11.2019
<br> JID: 182116/2019/KUUK Jednací číslo: KUUK / 153023 / 2019 / DS Spisová značka: KUUK / 135891 / 2019 / DS Vyřizuje/linka: XXXXX XXXXXXX / XXX E-mail: svoboda.p©kr—ustecky.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný správní úřad ve věcech stanoveni místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I.třídy dle ustanovení 9 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle 5 77 odst.1 písm.b) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,spočívající v
<br> dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení: - v přesné specifikaci a umístění dle vložených Vzorových schémat pro označení pracovních míst v obci BIZ4,B/25.1,Bl25.2 a BI25.3 či mimo obec C111,C112,CI13 a CI14
<br> v lokalitě: - silnice I.třídy č.ll8,"15 a "30 na území okresu Litoměřice
<br> - viz vložená Situace silnic /.třídy na území okresu Litoměřice z důvodu: - označení pracovních míst při provádění prací v rámci níže uvedené akce v rámci akce: - „Opravy trhlin a spár na silnicích I.třídy v Ústeckém kraji“
<br> za dodržení těchto podmínek:
<br> 1.Platnost tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je pouze v XXX.rozsahu od XXXXXXXX (XX XX.X;XXXX,stanovené přechodné dopravní značení ale bude osazeno vždy pouze po dobu provádění prací souvisejících s výše uvedenou akcí v té které konkrétní lokalitě (max.v době od 7,00 hod.do 18,00 hod.) a po jejich skončení bude přechodné dopravní značení vždy neprodleně ...

Načteno

edesky.cz/d/3387734

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz