« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Rozhodnutí ve věci přezkumného řízení změny č. 3 územního plánu Rudolfov č. 815/2019 vyvěšeno dne: 08.11.2019 Datum sejmutí: 24.11.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí ve věci přezkumného řízení změny č. 3 územního plánu Rudolfov
KRAJSKÝ ÚŘAD lllllllll||l|ll|l|ll||||||||Ill||||L||jl|llllllllljlllllcllllllll
<br> JIHOČESKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
<br> Oddělení územního plánování U Zimníhp stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše č.j.: KUJCK 83329/2019
<br> Sp.zn.: OREG 119918/2018/dafi SO Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: fialovaX©kraj-jihocesky.cz Datum: 8.11.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ
<br> vydané formou opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný orgán podle 5 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/20005b <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“),ve vazbě na ustanovení 5 97 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řáď“),rozhodl ve věci změny č.3 územního plánu Rudolfov,o jejímž vydání rozhodlo Zastupitelstvo města Rudolfov dne 16.října 2017 usnesením č.17/2017 a nabyl účinnosti dne 3.listopadu 2017,takto:
<br> opatření obecné povahy,jímž byla dne 16.října 2017 vydána změna č.3 územního plánu Rudolfov,se podle 5 97 odst.3 ve vazbě na 174 odst.2 správního řádu
<br> ruší <.>
<br> Krajský úřad ve vazbě na ustanovení 5 99 odst.1 správního řádu stanovil,že účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí.Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem svého oznámení,tj.15 dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce krajského úřadu,tedy orgánu,který rozhodnutí vydal <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Krajský úřad obdržel dne 26.září 2018 podnět skupiny občanů města Rudolfov k přezkoumání opatření obecné povahy,jímž byla vydána změna č 3 územního plánu Rudolfov (dále „ZM3 ÚP Rudolfov“ ).0 vydání ZM3 ÚP Rudolfov rozhodlo Zastupitelstvo města Rudolfov usnesením č.17/2017 ze dne 16.října 2017 a nabyl účinnosti dne 3.listopadu 2017 <.>
<br> Zaslaný p...

Načteno

edesky.cz/d/3376444

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz