« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Oznámení o záměru na pronájem obecních pozemků; Adresát: Obec Doubrava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

95/2019
Oznámení o záměru na pronájem obecních pozemků
<br> OBEC DOUBRAVA
<br> Zveřejňuje
<br> podle Š 39,odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,svůj záměr pronájmu těchto pozemků:
<br> - pozemku parc.č.21,jeho oplocené části o výměře 285 m2,druh pozemku trvalý travní porost,v katastrálním území Doubrava u Orlové,kterýje zapsán v listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,Katastrální pracoviště Karviná
<br> - pozemku parc.č.23,jeho oplocené části o výměře 300 m2,druh pozemku ostatní plocha,v katastrálním území Doubrava u Orlové,který je zapsán v listu vlastnictví 6.10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,Katastrální pracoviště Karviná <.>
<br> - pozemku parc.č.23,jeho oplocené části o výměře 305 m2,druh pozemku ostatní plocha,v katastrálním území Doubrava u Orlové,který je zapsán v listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,Katastrální pracoviště Karviná <.>
<br> Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit nebo podat své nabídky poštou na adresu obce Doubrava,Doubrava 599,735 33 Doubrava nebo předat osobně na podatelně OÚ Doubrava,do 15 ti dnů od zveřejnění záměru <.>
<br> Doplňující informace poskytne p.XXXXX XXXXXX,OÚ Doubrava,kancelář číslo X,tel.č.596 513 032,email: slavik©doubrava.cz <.>
<br>.;
<br> Tento záměr byl schválen Radou obce Doubrava na jeji 19.schůzi dne 08.listopadu 2019,usnesením č.210120119 <.>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/3375503


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz