« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - 94/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

94/2019
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
<br> Veleslavínova 18,P.O.BOX 103,702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
<br>
<br> TELEFON BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ FAX E- mail
596 100 211 ČNB Praha 00025 844 596 111 805 podatelna.ostrava@cbusbs.cz
<br> 596 100 200 č.ú.4021–001/0710 datová schránka: da5adv2
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také „OBÚ“),místně
<br> a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst.1 písm.b) bod 7.a § 41 odst.2 písm.b)
<br> zákona č.61/1988 Sb <.>,o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské správě,ve znění pozdějších
<br> předpisů <,>
<br>
<br> d o r u č u j e
<br>
<br> účastníkům řízení podle § 144 a § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů,touto veřejnou vyhláškou rozhodnutí o povolení hornické činnosti – dobývání porubu
<br> č.11 2833 ve 28.sloji v 11.kře dobývacího prostoru Karviná – Doly I,ve správním řízení k žádosti
<br> organizace OKD,a.s <.>,se sídlem Stonavská 2179,Doly,735 06 Karviná,IČ: 05979277 <.>
<br>
<br> Tato veřejná vyhláška a její příloha jsou vyvěšeny:
<br> 1) na úřední desce OBÚ,Veleslavínova 18,702 00 Ostrava – Moravská Ostrava <,>
2) na elektronické úřední desce OBÚ (http://www.cbusbs.cz/cs/cbu-5) <,>
3) na úřední desce Magistrátu města Karviné,Fryštátská 72/1,733 01 Karviná-Fryštát <,>
4) na úřední desce Obecního úřadu obce Doubrava,č.p.599,735 33 Doubrava <.>
<br>
<br> Magistrát města Karviné a Obecní úřad obce Doubrava tímto žádáme o vyvěšení této veřejné vyhlášky
<br> a její přílohy po dobu 15 dnů ode dne doručení na své úřední desce a po vyznačení lhůty jejího
<br> vyvěšení o vrácení zpět na OBÚ <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
<br> obvodní báňský inspektor
<br> oprávněná úřední osoba
<br>
<br> Příloha: rozhodnutí OBÚ č.j.SBS 27538/2019/OBÚ-05/13
<br>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘ...

Načteno

edesky.cz/d/3375500

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz