« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Záměr obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce
Záměr obce na pronájem části střechy na umístění telekomunikačního zařízení na budově Voříškova 2 v MC Brno-Kohoutovice
<br> Statutární město Brno,městská část Brno—Kohoutovice,Bašného 36,623 00 Brno,v souladu s ust.& 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb <.>,v platném znění,zveřejňuje Záměr obce na pronájem části střechy na umístění telekomunikačniho zařízení na budově Voříškova 2 v MČ Brno- Kohoutovice v nadstavbě bytové budovy Voříškova 289/2,Brno-Kohoutovice <.>
<br> Popis nemovitosti: budova sčíslem popisným 289 na ulici Voříškova č.o.2,623 00 Brno-Kohoutovice,která je
<br> součástí pozemku p.č.1578 LV 10001,k.ú.Kohoutovice
<br> Doba nájmu: neurčitá Výše nájemného: minimálně 18.000 Kě/rok bez DPH
<br> Podrobnější informace kzveřejněnému záměru poskytuje ÚMČMB Brno-Kohoutovice,odbor správy majetku,Bašného 36.623 00 Brno osobně nebo telefonicky na čísle 547 130 579 nebo
<br> e-mailem na adrese mlvnekďúkohoutovicebmo.cz
<br> Zájemci o pronájem mohou své nabídky podat do 15-ti dnů od data zveřejnění záměru na výše uvedenou adresu vyhlašovatele <.>
<br> Tento záměr byl schválen RMČ Brno—Kohoutovice na její 25.schůzi konané dne 06.11.2019 usnesením 426/25-19,písmeno b) <.>
<br> V Brně dne 08.11.2019
<br> i|
<br> % k ' Č? Ing.RadoLsTáv" ' k
<br> vedoucí odboru správy majetku UMC MB Brno-Kohoutovice

Načteno

edesky.cz/d/3375156

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz