« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1 - Pavlovska_27.pdf
UL.PAVLOVSKÁ 27 - MK
<br> Pozn.: - DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133 - BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen
<br> po zaplacení ceny <.>
<br> \\ 95 \ *
<br> LEGENDA:
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> ©B1 //,__1__
<br> B 1 / _V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ instalovat ' ' ln talov !
<br> B 1 * _ _1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ Odstraní / ' "“:va cí únx „.VEDOU,GENER.PR?JEK'I"ANT WPRAcOVAi.KONTROLOVAL.<.> Brnenske ING.A.HAVLÍČEK z.MARECKOVA z.MARECKOVA mem.PERNICA Hlk komunikace „.“w %WŽŽZ ĚŽWŽ? / „bt—_ % ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM KVĚTEN 2019 NÁZEV AKCE: FORMÁT A4 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STUPEŘ ' MĚŘÍTKO 1:500 ULICE PAVLOVSKA 27 - MK ::.qu „141_2019 NÁZEV VÝKRESU: čism PARÉ ČÍSLO VÝKRESU VYHRAZEN' PARKOV'Ni,„ 014 PRO ZDRAVOTNE POSTIZEN EHO OBCANA
Veřejná vyhláška - 0471451_Kohoutovice_Pavlovska_27.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0194103/2019 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/0471451/2019 TEL./E-MAIL: 542174228/pelcakova.eva@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
<br> o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP JMK SPDI
<br> Brno (viz č.j.: KRPB-106815-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 07.05.2019) podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Pavlovská 27
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E13)
<br> s uvedením registrační značky vozidla 4M3 4596,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště
<br> pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace <.>
<br>
Odůvodnění
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanovil místní úpravu provozu na místní komunikaci Pavlovská 27
na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 ods...

Načteno

edesky.cz/d/3375155

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz