« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ečerova Albert - 8. listopad 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 8.11.2019  Sňato: 26.11.2019
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0446543/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0446543/2019 Ing.Lang /542174217 16.10.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-234774-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 23.10.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> BS MORAVA,spol.s r.o <.>,Foltýnova 19,635 00 Brno,IČ: 255 11 009
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na veřejně přístupné účelové komunikaci vedoucí podél supermarketu Albert na ul.Ečerova
<br> podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu přístavby objektu domácích potřeb u supermarketu Albert na ul.Ečerova <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 13.11.2019 – 30.6.2020.Skutečný termín bude
<br> upřesněn v rozhodnutí o uzavírce,resp.záboru komunikace <.>
<br>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem vlastníka veřejně přístupné účelové komunikace <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou dokumentací a zabe...
Mapa
2019-11-06T11:16:39+0100
Ing.XXXXXX XXXX XebXbdXXXcXXdXadXXfdXXXcXXfXXXXadXXdXddX

Načteno

edesky.cz/d/3375147

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz