« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/327 a III/32720 a místních komunikacích (chodnících) v obci Loukonosy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Loukonosy - vod. pripojky - sil. 327 a 32720 (763,0 kB)
SGHÉMATA PRO OZNAČENÍ Pascomícn MÍST \g' mac:
<br> og-m—
<br> *le
<br> €.š * '$.: 9- g &' “š ? 3“ Ž 1:.— if“ Š ž “_ 1 ln E' '$“ 5 E.; f.; G- a *!
<br> $()
<br> Schéma 8/1
<br> Stanuardnl pracovní místo na pozemní komunikaci : maiým dopravním zatíže- ním <.>
<br> příčná uzávěra jednostranným snům-:anim:
<br> deskami
<br> odstup pndšlně příčné
<br> i-am BJB—tm
<br> podám uzávěra oboustrmxýfnl amémvacím! mami mtapmam10m
<br> příčná cuá-fm Mariam mérmcimi deskami aduup podélné 3—2"-
<br> přičm! G.S-Im
<br> SGJIÉMATA FRO OZNAČENÉ ?RACOVNÍCH MÍST v OBCE
<br> n.---ann—.a—n—"I'u-n-n-nwuunln—n—rumu--_-___-_-lu-u—mn-ununnnuuunnun-alu-__ <.>
<br> 09930-
<br> &
<br> výstraha světla tycu ! na každé sm desce
<br> tj amicapravmhh značek a dopravních : na“
<br> :: pňbade souběžných mámách g::u'ul'u':l MM neba mzak pm cyklisty pouto schémata/rs ažwm
<br> „\KY
<br> : gDsTELS'T'vi is“—&Éwgno KRAJE
<br> “FE
<br> ZL 10.2019 ?“
<br> _,_ \Bi acne ČESKÍ: REFJ pouc—
<br> I.-
<br> oam KGJUJ
<br> Schéma 312
<br> Standardní pracovni místo na pozemní komunikaci a malým damamim záže- nlm.zúžení vozovky na leden ikunu" pruh <.>
<br> příčné uzávěra zdbranou minimákm 3 51,15th s'aélia typu 1
<br> podélná uzávěra ohouwamý-mi Wai deskami
<br> magma uzávěra zůbfadiím na strane chrám—w
<br> 1; může bir w 534me ptam mm::
<br> ;; užííi' dopravni—n mušek & doprav-xh:: ze?-ite— m" v Mendů souběžných mtm-mich pruhů,chodníků neim sram-*r pro cyklisty podia
<br> muž ČESKÉ REFEJBLEÉQY
<br> ŠDOČESKÉHO ©qu _ mumimapmcronm Kill,?-
<br> Š % 2) odstup max.!Gm E slmkypsoqkiisty ma „,__ G příčná uzávaéra rabramu ZZ minimáiné :! \'ýsh'ažná svéha iw.: 1 f \ 1/7- !? MĚSÍSRÝ úřad humana) ddbor dopravy Kettlovo nanést 12 “'o 28? 10.2; acnémal 8,46 až 8:20 ? : cca 50 I | : po.<.> : ? mg : STI— ! DCF | „m.n i'ňl (m WAP! ivs - [.:DU U numn,w ivlór\ : I | | !
<br> “ ZL “la 2019 MŠ.<.>
<br> JSKÉ ŘEDiTEšLSTVÍ PQUQIE
<br> !
<br> swé-mm PRO 07356514? mxcmwfcn MÍST „v 030:
<br> 01:09 — „W “45
<br> O.<.>.<.>.<.>.<.>._.„*.-mm
<br...
PMU DZ vod. pripojky - Loukonosy - sil. 327 a 32720 + chodniky (36,1 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
XXXXX XXXXXXXXXX
Luková XX
XXX XX Chlumec nad Cidlinou
<br>
Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 108354/19-noj
OD noj 22171/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 73606251
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/2
<br>
Datum: 06.11.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele
paní Marie Demeterové,IČ: 736 06 251,Luková 24,503 51 Chlumec nad Cidlinou podaného
v zastoupení na základě plné moci společností ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice a po
písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín – DI čj.KRPS-
290414-1/ČJ-2019-010406-DOŽ
<br>
stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnici II/327 a III/32720 a místních
komunikacích (chodnících) v obci Loukonosy z důvodu dopravního omezení při výstavbě
vodovodních přípojek - podvrty takto:
<br> při realizaci stavby vodovodních přípojek v obci Loukonosy bude na silnici II/327 a III/32720 a místních
komunikacích – chodnících osazeno přechodné dopravní značení dle čtyř schémat DIO,která jsou
přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve z...

Načteno

edesky.cz/d/3371711

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz