« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Nabídka pozemků k pronájmu; Adresát: Státní pozemkový úřad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

nabídka pozemků k pronájmu
Tisk: 5.11.2019 11:59:53
<br>
<br>
Strana 1/1
<br>
<br>
ČESKÁ REPUBLIKA - Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
Sídlo: Praha 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00 IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br>
<br>
<br>
Nabídka pozemků k pronájmu
<br>
<br>
Pracoviště Karviná
<br>
Libušina 502/5,Ostrava,70200
<br>
<br>
Nabídka pozemků k pronájmu k 06.11.2019 (kolo č.65)
<br>
<br>
Okres
Katastr
Parcela
<br>
<br>
<br> Výměra [m2]
<br>
<br>
<br> Parcelní skupina
<br>
<br>
<br> Kultura
<br>
<br> Pouze
část
<br>
<br> Bez
přístupu
<br> Karviná
<br> Doubrava u Orlové
<br> KN 953 163 Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost Ne Ano
<br> KN 955/1 777 Katastr nemovitostí - pozemkové zahrada Ne Ano
<br> KN 955/2 188 Katastr nemovitostí - pozemkové zahrada Ne Ano
<br> KN 957 2 121 Katastr nemovitostí - pozemkové orná půda Ne Ano
<br> KN 958 885 Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost Ne Ano
<br> KN 4126/2 922 Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost Ne
<br> KN 4126/3 511 Katastr nemovitostí - pozemkové trvalý travní porost Ne Ano
<br> KN 4680/2 911 Katastr nemovitostí - pozemkové zahrada Ne Ano
<br> KN 4727 1 599 Katastr nemovitostí - pozemkové orná půda Ne Ano
<br>
<br>
<br>
<br>
Žádosti k dané nabídce musí být doručeny v termínu nejpozději do 30 kalendářních dní po datu zveřejnění na
<br> adresu: Libušina 502/5,Ostrava,70200,písemně nebo prostřednictvím datové zprávy (ID DS: z49per3) nebo e-
<br> mailem,obojí včetně zaručeného elektronického podpisu.E-mail místně příslušného pracoviště naleznete na
<br> webu Státního pozemkového úřadu – www.spucr.cz <.>
93/2019
1 / 1
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 444257/2019/Cr
Spis.značka: SZ SPU 047110/2019
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
ID DS: z49per3
E-mail: moravskoslezsky.kraj@spucr.cz
<br> Datum: 4.11.2019
<br>
<br>
<br> NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU – ŽÁDOST O ZVEŘEJNĚNÍ
<br> V příloze Vám zasíláme seznam/y nepronajatých/nepropachtovaných nemovitostí ve vlastnictví státu <,>
s kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad a které tímto nabízí případným zájemcům
k pronájmu/k propachtování.Žádáme Vás o zveřejnění tohoto/těchto seznamu/ů včetně tohoto dopisu
na úřední desce Vašeho úřadu,a to od 6.11.2019 do 4.2.2020 včetně <.>
<br> Po uplynutí této doby zašlete laskavě seznam/y zpět prostřednictvím datové zprávy Krajskému
pozemkovému úřadu pro Moravskoslezský kraj,s potvrzením doby vyvěšení a sejmutí na úřední
desce.Seznam/y zasílaný/é prostřednictvím datové zprávy je nutné zaslat včetně ověřovací doložky
konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě <.>
<br> Poznámka pro žadatele:
<br> Žadatelé o pronájem/pacht musí své žádosti uplatnit tak,aby byly doručeny Krajskému pozemkovému
úřadu pro Moravskoslezský kraj v termínu nejpozději do 5.12.2019 včetně <.>
<br> Před podáním žádosti se žadatel seznámí se stavem a umístěním pozemku v terénu nebo na
webu www.cuzk.cz – nahlížení do katastru nemovitostí (katastrální mapa + orto foto) <.>
<br> S pozdravem
<br>
<br> „otisk úředního razítka“
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX v.r <.>
ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj
<br>
<br>
<br>
<br> Přílohy: nabídka pozemků k pronájmu v katastrálním území Doubrava u Orlové
<br>
Za správnost: Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> DATOVÁ ZPRÁVA ID DS: nXhbens
<br>
Obec Doubrava
<br> Doubrava 599
<br> 735 33 Doubrava
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Libušina 502/5,702 00 Ostrava 2
<br>
<br>
2019-11-05T14:13:51+0100
Mgr.XXXX XX...

Načteno

edesky.cz/d/3369252

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz