« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
č.j.MMB/0467537/2019/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.č.2295/20 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 21 m² v k.ú.Slatina
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br> 2.prodej
- pozemku p.č.9353/42 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 4 m² v k.ú.Líšeň <,>
<br> propachtování
<br> - části pozemku p.č.9353/16 - ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 84 m² <,>
<br> - dvou částí pozemku p.č.9353/79 - ostatní plocha,jiná plocha o celkové výměře 104 m²
<br> (98 + 6 m²)
<br> v k.ú.Líšeň
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0467537/2019/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 3.prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id.1/16 na pozemku p.č.3400/1 ostatní plocha <,>
ostatní komunikace o výměře 1233 m² v k.ú.Kohoutovice
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Scherhauferová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.207,tel.542173178,e-mail: scherhauferova.marianna@brno.cz)
<br> 4.pronájem části pozemku p.č.2135/33 - ostatní plocha,neplodná půda,o výměře 10 m² <,>
v k.ú.Tuřany
<br>
(informace o u...

Načteno

edesky.cz/d/3368868

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz