« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Město Krnov - Přehled usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Krnova ze dne 30. 10. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Město Krnov - Přehled usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Krnova ze dne 30. 10. 2019
1
<br>
Město Krnov
<br> P Ř E H L E D U S N E S E N Í
z 7.zasedání Zastupitelstva města Krnova <,>
<br> které se konalo dne 30.10.2019
<br>
<br> 201/7/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu
<br> I.Zastupitelstvo města schvaluje
ověřovatele zápisu z 7.zasedání Zastupitelstva města Krnova,konaného dne 30.října 2019,a to:
<br> Ing.Miroslava Kozelského a XXXXXXXXXX Dorotíka <.>
<br>
<br> [ Výsledek hlasování: Pro: 23,Proti: 0,Zdržel se: 0,Nehlasoval: 0 Usnesení: PŘIJATO ]
<br>
<br> 202/7/ZM/2019 Schválení návrhové komise
<br> I.Zastupitelstvo města schvaluje
<br> návrhovou komisi pro přípravu návrhů usnesení z 7.zasedání Zastupitelstva města Krnova,konaného
<br> dne 30.10.2019,ve složení: Bc.XXXXX XXXXXXX - předseda,Ing.XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX <.>
<br>
<br> [ Výsledek hlasování: Pro: XX,Proti: 0,Zdržel se: 1,Nehlasoval: 0 Usnesení: PŘIJATO ]
<br>
<br> 203/7/ZM/2019 Program 7.zasedání Zastupitelstva města Krnova
<br> I.Zastupitelstvo města schvaluje
<br> program 7.zasedání Zastupitelstva města Krnova,konaného dne 30.10.2019 <.>
<br>
<br> [ Výsledek hlasování: Pro: 23,Proti: 0,Zdržel se: 0,Nehlasoval: 0 Usnesení: PŘIJATO ]
<br>
<br> 204/7/ZM/2019 Odstoupení a jmenování nového člena kontrolního výboru
<br> I.Zastupitelstvo města bere na vědomí
<br> odstoupení pana Vítězslava Stanovského z Kontrolního výboru města Krnova a zároveň jmenuje
<br> nového člena Kontrolního výboru Ing.Radoslava Moravce <.>
<br>
<br> [ Výsledek hlasování: Pro: 23,Proti: 0,Zdržel se: 0,Nehlasoval: 0 Usnesení: PŘIJATO ]
<br>
<br> 205/7/ZM/2019 Zápis č.5/19,6/19 a 7/19 z jednání KV a protokoly z kontrol <.>
<br> I.Zastupitelstvo města bere na vědomí
<br> Zápis č.5/19,6/19,7/19 z jednání kontrolního výboru a Protokoly z provedených kontrol č.2/19
<br> a 4/19 <.>
<br>
<br> [ Výsledek hlasování: Pro: 23,Proti: 0,Zdržel se: 0,Nehlasoval: 0 Usnesení: PŘIJATO ]
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
206/7/ZM/2019 Zajištění finančního krytí na akci "ÚSES pro ORP Krnov"
<br> I.Zastupitelst...

Načteno

edesky.cz/d/3367431

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz