« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Veltrubská, ul. Příčná, ul. Písečná, ul. Pejřimská a ul. Okružní v Kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Okruzni 74401 (528,7 kB)
El.Martínek spol.s.r.o.Pokládka kabelů Veltrubská Kolín
<br> € Dapravm ' e.<.>
<br> Zpracoval: Bc.XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
<br> odbor (*,-opravy Karlovo náměatí XX 2853 12 Kolin 1
<br> lil-3.5
OOP PDZ 110093 (47,5 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o <.>
Polepská 667
280 02 KOLÍN IV
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 110093/19-car
OD carvv1 21939/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
IČ: 281 67 325
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 01.11.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení podle § 40
odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě návrhu žadatele společnosti Elektro Martínek s.r.o <.>,Polepská 667,280 02 Kolín 4 a po
písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní
inspektorát
<br> I.podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místních komunikacích ul.Okružní,ul <.>
Pejřimská a ul.Písečná v Kolíně v termínu od 15.11.2019 do 31.01.2020 (viz.situační
schéma s DIO)
<br>
II.podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích,ul.Veltrubská,ul <.>
Příčná,ul.Písečná,ul.Pejřimská a ul.Okružní v Kolíně v shora uvedeném termínu (viz <.>
situační schéma s DIO)
<br> z důvodu pokládky kabelového vedení nízkého napětí včetně opravy chodníků a
komunikace v dané lokalitě,(dále jen akce) <.>
<br>
Při akci na shora uvedených místních komunikacích v Kolíně bude v obvodu působnosti zdejšího
orgánu státní správy osazeno přechodné dopravní značení (dále jen DZ) dle s...

Načteno

edesky.cz/d/3367013

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz