« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Usnesení z 17. zasedání Rady města Třebenice ze dne 21.10.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 17. zasedání Rady města Třebenice ze dne 21.10.2019
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> IČO: 00264521,DIČ: CZ00264521
<br> Telefon: 416594301,e-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz
<br> Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.110/2019 Sb <.>,o zpracování
osobních údajů,je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Třebenice s omezeným
rozsahem zpřístupněných osobních údajů <.>
<br>
<br> Usnesení rady města z 17.zasedání
<br>
Rady města Třebenice konané dne 21.10.2019 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu Třebenice <.>
<br>
Rada na svém zasedání projednala:
<br>
Usnesení č.17/1/2019
<br> RM schválila program svého jednání <.>
<br> Usnesení č.17/2/2019
<br>
RM schválila spolupráci s FK Slavoj Třebenice při podání žádosti o dotaci na automatickou
závlahu fotbalového hřiště v Třebenicích <.>
<br>
Usnesení č.17/3/2019
<br>
RM vzala na vědomí stav účtu k 21.10.2019 <.>
<br> Usnesení č.17/4/2019
<br>
RM schválila kontrolu plnění usnesení <.>
<br> Usnesení č.17/5/2019
<br>
RM schválila Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Třebenice p.o <.>,Paříkovo nám.133 <,>
411 13 Třebenice,IČO: 71012117 na roky 2020-2022 <.>
<br>
Usnesení č.17/6/2019
<br>
RM schválila ZŠ a MŠ Třebenice,p.o <.>,Paříkovo nám.133,411 13 Třebenice,IČO: 71012117
přijetí finančních a nepeněžních darů za 3.čtvrtletí 2019 <.>
<br>
Usnesení č.17/7/2019
<br>
RM schválila výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Třebenice p.o <.>,Paříkovo nám.133,411 13
Třebenice,IČO: 71012117 k 30.09.2019,viz orig.příloha zápisu <.>
<br>
<br>
<br>
Usnesení č.17/8/2019
<br>
RM schválila ZŠ a MŠ Třebenice,p.o <.>,Paříkovo nám.133,411 13 Třebenice,IČO: 71012117
čerpání prostředků ve výši 405 000 Kč z rezervního fondu na předfinancování projektu:
„Podpora vzdělávacích aktivit ZŠ a MŠ Třebenice“ <.>
<br>
Usnesení č.17/9/2019
<br>
RM schválila vyřazení majetku města z účetnictví a evidence města Třebenice,viz orig.příloha
zápisu <.>
<br>
Usnesení č.17/10/2019
<br>
RM schválila podání žádosti na kácení dřevin rostoucích mimo les,které se nachá...

Načteno

edesky.cz/d/3364431

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz