« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy Olomoucký kraj

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o patření obecné povahy Olomoucký kraj.pdf
KRAJSKY URAD OLOMOUCKEHO KRAJE Odbor strategického rozvoje kraje „__.<.>
<br> lng.XXXXX XXXXXXXXXXX -' ' “:**—' ' „:: vedoucí oddělení územního plánování.-___$ ! _ Čí! ÍCLLÚÍQ límce—chá Jeremenkova 40a Ý " "A “ Í,; ".“*"""““*—*--—“ ; JÍ—l 779 00 Olomouc „__ 3.53 ] (%.<.>,<.> _j tel.: +420 585 508 329 _ '“ * „ lin-Gum datová schránka: qiabfmf : “via ___ _ f [ email: posta©olkrajcz - www.olkra'pz
<br>._ „.<.>.<.>.„„.-.<.> :'szf Úišúšil!
<br> ':
<br>.„ g_y či.<.> v! M fw <.>
<br> Počet listů: 1 Počet příloh: 0 Počet listů/svazků příloh: 0
<br> Váš dopis č.j./Ze dne Naše č.j./Sp.zn./Poznamka Vyřizuje/Tei Olomouc KUOK104377/2019 Ing.arch.Věra Malá 31,10_ 201g KÚOK/104377/2019/OSR/495 585 508 344 326.7 A110
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o opatření obecné povahy,kterým se vydává Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o úplném znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č.2a
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor strategického rozvoje kraje,oddělení územního plánování (dále jen pořizovatel),jako příslušný orgán dle 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),oznamuje,že
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje,příslušné podle 5 7 odst.2 písm.a) stavebního zákona,vydalo usnesením UZI1 716012019 ze dne 23.září 2019,v souladu s š 36 odst.4 stavebního zákona a s 5 171 a následnými zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),formou opatření obecné povahy č.j.KUOK 10437712019 Aktualizaci č.Za Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a že pořizovatel zajistil v souladu s ust.š 42b odst.8 stavebního zákona vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje po Aktualizaci č.2a
<br> Opatření obecné povahy č.j.KUOK 104377/2019 ze dne 23.září 2019,kterým se vydává Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále XXX XXX OK),obsahuje výrokovou část a odůvodnění.Výroková část o...

Načteno

edesky.cz/d/3359147

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz