« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Umístění a povolení stavby: "Nástavba a stavební úpravy byt. domu č.p. 1742, novostavba garáže, k.ú. Smíchov, ul. Na Konvářce 21", č.parc. 790, 791/1 STR-7168/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Umístění a povolení stavby: "Nástavba a stavební úpravy byt. domu č.p. 1742, novostavba garáže, k.ú. Smíchov, ul. Na Konvářce 21", č.parc. 790, 791/1 STR-7168/2019
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/13 e -mai l : posta@praha.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- JUDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 2188833/2019 Počet listů/příloh: 7/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 173813/2019/STR/So 23.10.2019
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán,příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání,které podali
<br>
<br> společně
<br> XXXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Pod Závěrkou 2177/17,150 00 Praha 5-Smíchov
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Pod Závěrkou 2177/17,150 00 Praha 5-Smíchov
<br>
<br> a samostatně
<br> Mgr.XXX XXXXX,MBA,nar.X.X.XXXX,Pod Závěrkou 2178/19,150 00 Praha 5-Smíchov
<br> (dále též "odvolatelé") proti rozhodnutí,které vydal k žádosti CC Real s.r.o <.>,IČO 27088570 <,>
<br> Revoluční č.p.1963/6,Praha 1,Úřad městské části Praha 5,odbor stavební úřad (dále jen
<br> "stavební úřad") pod č.j.MC05 99068/2018,spis.zn.MC05/OSU/2394/2017/Krp/Sm.1742 ze
<br> dne 17.9.2018,jehož předmětem je
<br> ve společném územním a stavebním řízení umístění a povolení stavby - "Nástavba a
<br> stavební úpravy byt.domu č.p.1742,novostavba garáže,k.ú.Smíchov,Na Konvářce 21"
<br> Praha,Smíchov č.p.1742,Na Konvářce 21
<br>
<br> na pozemcích parc.č.790,791/1 v k.ú.Smíchov,rozhodl dle § 90 odst.5 správního řádu takto:
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
<br> Oddělení právní
<br> *MHMPXPCMZ9XD*
*MHMPXPCMZ9XD*
<br>
<br> 2/ 13 Č.j.MHMP 2188833/2019
<br> Odvolání,která podali Mgr.XXX XXXXX,MBA,XXXXX XXXXXXX a Mgr.XXXXX XXXXXXX,proti
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3358231

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz