« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Adresný záměr prodloužení doby výpůjčky pozemků p. č. 714/3 a st. p. č. 149 v obci Třebenice a k. ú. Medvědice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Adresný záměr prodloužení doby výpůjčky pozemků p. č. 714/3 a st. p. č. 149 v obci Třebenice a k. ú. Medvědice
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
__________________________________________________________________________
<br> Zveřejnění záměru výpůjčky nemovitého majetku dle §39 odst.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>
<br>
<br>
Adresný záměr prodloužení doby výpůjčky pozemků
<br>
p.č.714/3 a st.p.č.149 v obci Třebenice a k.ú.Medvědice
<br>
Město Třebenice zveřejňuje svůj adresný záměr prodloužení smlouvy o výpůjčce nemovitého
<br> majetku:
<br>
 pozemek p.č.714/3 o celkové výměře 7783 m2,druh pozemku ostatní plocha v obci
<br> Třebenice a k.ú.Medvědice,zapsaný na LV 1,v majetku města Třebenice <,>
<br>  pozemek st.p.č.149 o celkové výměře 624 m2,druh pozemku zastavěná plocha a
<br> nádvoří,jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního (jiná stavba
<br> – fotbalové kabiny) v obci Třebenice a k.ú.Medvědice,zapsaný na LV 1,v majetku
<br> města Třebenice <.>
<br>  Pozemky určené k výpůjčce jsou na přiložené situaci vyznačeny růžovou barvou <.>
<br>  Smlouva o výpůjčce bude prodloužena do 31.12.2032 <.>
<br>
Pro: TJ Sokol Medvědice z.s <.>,Medvědice,411 15 Třebívlice,IČO: 4677215
<br>
<br> Záměr prodloužení doby výpůjčky pozemků odsouhlasila Rada města Třebenice dne
<br> 21.10.2019 usnesením č.17/23/2019 <.>
<br>
<br> Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dnů,posledním dnem termínu doručení připomínek je
<br> 18.11.2019 do 14.00 hod <.>
<br>
Návrhy,dotazy nebo připomínky k výše uvedenému záměru zasílejte na MěÚ v Třebenicích,Paříkovo
<br> náměstí 1,411 13 Třebenice.Telefon 416 594 301,e-mail podatelna@mesto-trebenice.cz
<br>
<br>
<br>
<br> V Třebenicích dne 01.11.2019
<br> Ing.XXX XXXXX v.r <.>
<br> starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 01.11.2019
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
__________________________________________________________________________
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha – mapa

Načteno

edesky.cz/d/3357782

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz