« Najít podobné dokumenty

Praha 3 - OOP - vjezd na stavbu (stanovení přechodné úpravy) - Malešická 2669/59

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 3.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2453-19-GP.pdf
Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 31.10.2019 Sejmout: 18.11.2019
2453-19_OOP_PVK_-_Malesicka_Na_Jarove.pdf
Úřední deska: Městská část Praha 3 Vyvěsit: 31.10.2019 Sejmout: 18.11.2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor dopravy Havlíčkovo nám.700/9 130 85 Praha 3 Městská část Praha 3,Úřad městské části Praha 3,Odbor dopravy,oddělení silničního úřadu Adresa pracoviště: Seifertova 51,Praha 3,kancelář č.5 Telefon: 222 116 111,fax 222 540 864,e-mail: podatelna@praha3.cz,www.praha3.cz IČ: 00063517,Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,č.ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g 1/2 Pražské vodovody a kanalizace,a.s.Ke Kablu 971/1 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ: 256 56 635 V Praze dne: 31.10.2019 Spis.značka: S ÚMČ P3 510607/2019 Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXX Značka: OD/XXXXa/XX/Pe Tel.: XXX XXX XXX E-mail: peleska.miroslav@praha3.cz Opatření obecné povahy Úřad městské části Praha 3,Odbor dopravy příslušný podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění a dále podle ust.§ 171 a násl.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění v návaznosti na § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,v platném znění na základě žádosti ze dne 24.10.2019 v y d á v á podle ust.§ 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích,v platném znění opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Malešická a Na Jarově,Praha 3 spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení,dle přiložené situace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,na pozemních komunikacích Malešická (evidenční číslo 74 – 2844/24 ) a Na Jarově (Habrová - Malešická),Praha 3,v termínu 05.11.2019 – 15.11.2019,za níže uvedených podmínek pro její realizaci: a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prah...

Načteno

edesky.cz/d/3355556

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 3      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz