« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Informace o podání žádosti - Lucie Vališová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o podání žádosti - Lucie Vališová
<,> ; Rakovnlk Městský úřad Rakovník _!
<br> M Ě ST s K Ý ú Ř A D Odbor zrvotnlho prostredí
<br> Informace o podání žádosti
<br> Městský úřad Rakovník,odbor životního prostředí informuje v souladu s š 30 odst.1 písm.Í) zák.č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,ve znění pozdějších předpisů,že dne 24.10.2019 byla podána žádost Lucie Vališové o vydání závazného stanoviska,dle 5 11 odst.3 citovaného zákona k umístění a provedení stavby z hlediska ochrany ovzduší pro umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší — krbová kamna o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 0.3 MW.včetně vk.ú.Lužná u Rakovníka <.>
<br> Městský úřad Rakovník
<br> životního prostědí
<br> / Ivššíšdává
<br> referent ochrana ovzduší a odpadové hospodářství oprávněná úřední osoba
<br> Vyvěšeno dne: 31.10.2019,(včetně zveřejnění na www.město-rakovnik.cz — Uřední deska)
<br> Sejmuto dne:
<br> Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník,tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta©murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnikcz

Načteno

edesky.cz/d/3355406

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz