« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci Karlovo nám. v kolíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Karlovo nam 108321 (277,6 kB)
“|n gnuoqouanx 'enopqng 'enoan ';ugmgu c=m-open :'uxod
<br> BTOZ'TT'LT :wnwu
<br> 513mm “22 'St: 'ta'a zas memu! :aaunus ['POH OO'GI'OS'SI Po wuimdi
<br> DBINCD sonoux v vuci-lou ymu 'anva ana „samou —.I.t|33NOJl 1m: mnu iwvuaoad á)n'304-3u mama v'S masa—,'— Ot tur-16150
<br> 3333!
<br> Éš “V ;“ kb *r
<br> “i“ \J-šbťljůiifd
<br> UAUJUM HX \
<br> E'q - |.- +8 N % - [,a—,;“ _ PŠ: fl Š)\ \ \
<br>.<.> &'." XXX * ' „nawovgoa nwm.<.> X:X.X XXX H Moc-osm ří “ _ JNQM „3 co storna ' O „uuaaazau 'IQDUM vmnso._“ a v managed >< V.ownw.<.>.<.> ! sraz-trn % QOBM vnwso
<br> Ia % _\ _ % _: sza
Karlovo nam.-OOP PDZ+ §19a mesto Kolin 17. listopad 108321 (50,9 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 KOLÍN
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 108321/19-car
OD carvv1 21582/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 25.10.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č <.>
13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o pozemních
komunikacích“) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o silničním provozu“),na
podkladě žádosti,kterou dne 07.10.2019 podalo město Kolín,Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Stř.kraje DI XXXXX k návrhu přechodné úpravy
provozu,vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br>
I) Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í (mimo stavbu) na místní komunikaci Karlovo
nám.y v Kolíně v úseku dle situačního schéma,které je přílohou a zároveň nedílnou
součástí tohoto opatření (před č.p.88 -91) a to dne 17.11.2019 v době od 12:00 hod.do
20:00 hod <.>
<br>
II) podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul.Karlovo nám <.>,ul <.>
Husova,ul.Karlova a ul.Kutnohorská v Kolíně v shora uvedeném termínu (viz.situační schéma
s DIO)
<br> z důvodu pořádání: „OSLAVY 30.VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE“,(dále jen akce) <,>
v dané lokalitě <.>
<br>
Při rekonstrukci parovodu na shora uvedených místních komunikacích v Kolíně bude v ob...

Načteno

edesky.cz/d/3354280

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz