« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Částečná uzavírka na MK Andělská, Nebeská a na ÚK U Družiny - výkopy při rozšiřování sítě veřejného osvětlení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Andělská, Nebeská 2 VO
62
<br> og eso—
<br> SLV
<br> mmm
<br> E
<br> G_
<br> LD
<br> m
<br> |::
<br> :o
<br> m
<br> Š
<br>.; a 2,_ 'n <.>
<br> LO
<br> E
<br> H
<br> Vliv
<br> Na
<br> vm
<br> 19
<br> J
<br> cca 50
<br> Schéma BI1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením <.>
<br> příčná uzávěra jedno-strannými směrovací mi deskami odstup podélně 1-2m
<br> příčně 0,6 - 1 m
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jednostrannými
<br> směrovacími deskami
<br> odstup podélně 1 - 2 m příčně 0,6 — 1 m
<br> výstražná světla typu 1 na každé
<br> směrovací desce
<br> 1) užití dopravních značek a dopravních zařizení vpřípadě souběžných parkovacích pruhů,chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schématB/16 až B/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP 66/2015
<br> min.2,75 "
<br> „i \ * % *& m rW
<br> je is
<br> volny prostor 20 m &
<br> 2)
<br> cca 50
<br> Schéma BIZ
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky najeden jízdní pruh <.>
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně3výstražnásvětlatypu1
<br> podélná uzávěra obou-strannými směrovacímideskami odstup max.10m
<br> podélná uzávěra zábradlím na straněchodníku/stezkyprocyklisty
<br> příčná uzávěra zábranou minimá|ně3výstražnásvět|atypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap.6.1.2.)
<br> 2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chod-níků a/nebo stezek pro cyklisty podle schématB/16ažB/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP 66/21015
<br> 63
<br> 02/5
<br> SBC/6
<br> 994/13
<br> “\\\
<br> \
<br>.<.>.-,-
<br> Nové podrethní kabelové vedení
<br> Nový sloup v <.>
<br> i—
<br> | |
<br> 14 13
<br> 7 <.>
<br> apojtlmacíhoízl s ávající sloup V0
<br> Technické služby Jablonec nad Nisou,s.r.o.Souběžná 7,466 01 Jablonec nad Nisou
<br> EQ 483 369 911 S '$ 483 311 946
<br> Návrh dopravně inženýrského opatření „Výstavba veřejného osvětlení V ulici Andělská,Jablon...
Andělská, Nebeská 1 VO
82/5
<br> Nový sram vo č.1
<br> "“i“—_— 984/10
<br> 984/16 984/15
<br> 982/10
<br> Nový murvo :.:
<br> Novýmarvoca 984/9934/19
<br> — A Alí/555“
<br> 984/6
<br> _/ 984/12
<br> 973/8
<br> 984/13
<br> 984/3 ? ;.„»»“"'"'ČÍI b'ggúťhóv t = a1.<.> "e „1 \\,“._ - \UÍTQÉ \\\ fiiil ' v 19 16 98 9 \ \ ""—“živ“ \ „_ \\ \\ \__ 2 ___18_ \ “\ \ r 1 2500 „ \ »————1 10m
<br> Novi složil V0 %,5
<br> 12
<br> 2082
<br> 1083/3
<br>.<.> „ *? :madslvr firem!: :
<br> fšmhcuhlazr-mz.v-n; ťa f; ' " J č.5.Kam.-g Šíří/(g.;— „ Platnost omeiera = " do:
<br> Pošicše CR,113%! 2 závazné sm.—10 neboť ancvíú na be7“ na poxe :u*
<br> Pokud buno' ze kens tc požadavk
<br> 'iiaíáá (512743
<br> daww ava
<br> „2330 Sb.<,>
<br> „„.<.>.—w.<.>.-.<.> m.<.> <.>,<.>.<.> ___ <.>
<br> 14 13 "“.-"L stávající nou! vo
<br> napojwacl bod

Načteno

edesky.cz/d/3351046

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz