« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnici II/334, III/33422, III/33423, III/33424, III/33425, III/33426 a na místních komunikacích v Bohouňovicích II

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bohounovice II. - stavba kNN - sil. 33424 (894,8 kB)
„ Česat/Lípy " 30de 402 "1334 POZOR |P22 - su.<.> III/33424
<br> % '"I33325 v BOI—íOUNOVICÍCH „
<br> ___.ď HorníKruty UZAVRENA
<br> U ltr.—'i'.-.<.> <.>
<br> £?.lm l311c \ar-._
<br>.__ <.>,<.>.- _í <.>
<br>.<.>.:,:va * "1334 52."'“-„- $““—„.<.>.$ __.u.<.>.<.> <,>
<br> ";! 3.ll.<.>.".*.„.__
<br> »?.__ *.v '! ' | „„ -v- —.v.<.> -__.**,<.>.r' f.-
<br> \ "*.-.'.-_
<br> :";r <,>
<br> >- _--.„„
<br> * E511 í.<.> i.q.<.> “d i! l <.>
<br> “30ng.ze? \,9
<br> (9 _' % „!
<br> É % Oq\ % _,Gó“
<br> Stávající dopravní značení,které bude \: kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
<br> <,>
<br> — 7.m.2019,"T <.>
<br> Známa-Edna Dsubu' mewvzl: Kredit
<br> Tom.“ arezm Tomaš wm XXXX XXXXX smál
<br> MĚStS ký urad mmm XXXXX XXXXXXX.Plaňanská zoo,Radim DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> OdbÚr dopraw Akce“ Formal A4
<br> Karlovo náměstí 78 _ MM 280 12 Kolín 1 % Illi33424.BOHOUNOVICEll-pokiádka kNN mm- mm
<br> 10.28 Laca.UP:: „(a.„,<.> ;q / / om" Návrh mo Cw-vw—vvv
<br> Fare c.<.>
<br> ' 15333"
<br> Bohouňcheíl
<br> 90/1009“
<br> LS x9+zz\
<br> &
<br> távajicí dopravní značení,které bude kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!
<br> -mn“ ŠD
<br> &; uu33423
<br> %$ M |.;-.R.; f *.í ? <.>
<br> _evzg _ „
<br> (“z.-.<.> *.fun
<br> QCQUI.' 3-5
<br>.<.>.- Městský úřad - odbor dopravy Karíovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 10.25 _ <,>
<br> „ža-19.19 /'
<br> Zodpovědná osobn Vypracoval Krt-síní
<br> XXXXX XXXXX Tomm XXXXX XXXXX XXXXX
<br> SEDOZ
<br> Gmadnalel- XXXXX XXXXXXX,Plaňanská XXX.Radim
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> Aktu Folmát: AJ
<br> Můfltkc
<br> |||/33424.BOHOUNOVICE ll - pokládka kNN
<br> Daíum“ SWING
<br> Uter DPS
<br> bf“ P' A„ O 4“ „ale Vykre'iu
<br> Návrh DíO
<br> Puff: i:
PMU DZ Bohounovice II - kNN - sil. 33424 (36,1 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
XXXXX XXXXXXX
Radim XXX
XXX XX RADIM
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 106763/19-noj
OD noj 21341/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
<br>
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/2
<br>
Datum: 22.10.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) dle návrhu žadatele Karla Vaníčka,Plaňanská
200,281 03 RADIM,IČ: 15340830 podaného v zastoupení na základě plné moci společností SEDOZ
DZ,s.r.o <.>,IČ.: 24218537,se sídlem: Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 – Libeň po písemném
vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát čj <.>
KRPS-272037-1/ČJ-2019-010406-DOŽ
<br> stanoví v obvodu své působnosti v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000
Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnici II/334 <,>
III/33422,III/33423,III/33424,III/33425,III/33426 a na místních komunikacích (v Bohouňovicích
II) z důvodu stavby kNN pro pozemek par.č.56/1 Bohouňovice II.takto:
<br> při realizaci uvedené stavby kNN bude na výše jmenovaných komunikacích osazeno přechodné
dopravní značení dle dvou schémat DIO,která jsou přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto
stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (úči...

Načteno

edesky.cz/d/3343386

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz