« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích II/327, III/32710, III/32713 a III/32714 z důvodu uzavírky silnice III/32714

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

silnice III32714 - oprava povrchu a propustrku (284,2 kB)
Krakovany
<br> |||/32713
<br> 4________- Poškozený propustek
<br> si!.čJHBZTM KRAKOVANY LABSKÉ GHRČICE
<br> UZAVŘENA H|132714 st.0,0 — 1,300 km
<br> na
<br> Objízdná trasa po sil.!1i132710,l|l327',“ „1132713 & jep' délka 6 km
<br> í.<.> <.>
<br> :; :unlxrmíc <.>
<br> - A W |" lil—ním 23? »
<br> Městský úřad "? odbor dopravy © Káriovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 10.28 _ 4%
<br> 033 ilo.!; AV)
<br> Týnec-nad Labem
<br> m aBecl
PMU DZ oprava sil. 32714 + propustek (36,0 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
SILNICE ČÁSLAV - HOLDING,a.s <.>
Zbraslavice 331
285 21 ZBRASLAVICE
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 107278/19-noj
OD noj 21466/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 25261282
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 23.10.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele společnosti Silnice
Čáslav – holding,a.s <.>,se sídlem: 285 21 Zbraslavice 331,IČ: 25261282 po písemném vyjádření
Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát čj.KRPS-
276084-1/ČJ-2019-010406-DŽ
<br> stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnicích II/327,III/32710,III/32713 a
III/32714 v obvodu působnosti zdejšího správního úřadu z důvodu uzavírky silnice III/32714 –
oprava komunikace včetně propustku takto:
<br> z důvodu uzavírky silnice III/32714 bude na výše jmenovaných silnicích III.třídy osazeno přechodné
dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN EN12899-1 <.>
Městský úřad Kolín – odbor do...

Načteno

edesky.cz/d/3343385

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz