« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Informace o podání žádosti - manželé Bodó

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o podání žádosti - manželé Bodó
„.<.> -\ r ; R k !( M' t k' " dR k 'k V & 0m]_ es S y nm a 0an
<br> M Ě ST s K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí
<br> Informace o podání žádosti
<br> Městský úřad Rakovník,odbor životního prostředí informuje v souladu s š 30 odst.1 písm.f) zák.č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,ve znění pozdějších předpisů,Že dne 15.10.2019 byla podána Žádost Ing.XXXXXXX XXXX a Ing.XXXXXXX XXXX o vydání závazného stanoviska,dle X XX odst.3 citovaného zákona kumístění a provedení stavby' z hlediska ochrany ovzduší pro umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší — plvnovx'f kondenzační kotel o celkovém imenovitém tepelném příkonu do 0.3 MW.včetně a krbová kamna na lvnná aliva o celkovém 'menovitém tepelném příkonu do 03 MW.včetně v k.ú.Olešná u Rakovníka <.>
<br> Městský úřad Rakovník - =“- - životního prostředí.r-
<br> /
<br> \sz/é/ referent ochrana ovzduší a odpadové hospodářství
<br> XXXXX XXXXXXXX oprávněná úřední osoba
<br> Vyvěšeno dne: XX.XX.2019,(včetně zveřejnění na www.město-rakovnik.cz — Uřední deska)
<br> Sejmuto dne:
<br> Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník,tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta©murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz

Načteno

edesky.cz/d/3332474

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz