« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Záměr obce o právu provést stavbu na pozemku p. č. 673/1 v obci Třebenice, k. ú. Mrsklesy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce o právu provést stavbu na pozemku p. č. 673/1 v obci Třebenice, k. ú. Mrsklesy
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
__________________________________________________________________________
<br> Zveřejnění záměru prodeje hmotné nemovité věci dle §39 odst.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>
<br>
<br>
Záměr obce o právu provést stavbu
<br>
<br> na pozemku p.č.673/1 v obci Třebenice a k.ú.Mrsklesy
<br>
Město Třebenice tímto zveřejňuje svůj záměr o právu provést stavbu <.>
<br>
 pozemek p.č.673/1 o celkové výměře 764 m2,druh pozemku ostatní plocha v obci
<br> Třebenice a k.ú.Mrsklesy,zapsaný na LV 1,v majetku města Třebenice <.>
<br>
<br> Důvodem zřízení práva stavby je provést stavbu: „Umístění stavby č.IV-12-4018429/SoBS
<br> VB/1 LT-Třebenice,Mrsklesy,posílení + nové OM umístěné na pozemku p.p.č.673/1
<br> (LV1 - vlastník Město Třebenice) v k.ú.Mrsklesy mezi ČEZ Distribuce,a.s <.>,Teplická
<br> 874/8,405 02 Děčín,IČO: 24729035,kterou zastupuje OMEXON GA Energo,s.r.o <.>,se
<br> sídlem Na Střílně 1929/8,323 00 Plzeň – Bolevec,IČO:49196812“
<br>
<br> Připomínky k vyvěšenému záměru mohou být podávány na podatelně městského úřadu <,>
<br> či zaslány poštou na adresu: Městský úřad Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice <.>
<br>
<br> O informace k předmětnému záměru je možné zažádat v úřední době na MěÚ Třebenice <.>
<br> K tomuto záměru se mohou občané vyjádřit v souladu s ustanovením §39 odst.1) zákona č <.>
<br> 128/200 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a dalších předpisů
<br> souvisejících,v době zveřejnění záměru,tj.od 16.10.2019 – 01.11.2019 včetně u Městského
<br> úřadu Třebenice,Paříkovo náměstí č.p.1,411 13 Třebenice <.>
<br>
<br>
<br> Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dnů,posledním dnem termínu doručení připomínek je
<br> 01.11.2019 do 14.00 hod <.>
<br>
<br>
V Třebenicích dne 16.10.2019
<br>
<br> Ing.XXX XXXXX v.r <.>
<br> starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 16.10.2019
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13...

Načteno

edesky.cz/d/3323822

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz