« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Libušina, Cheb - č.j. MUCH 80920/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

80920 grafická příloha
qw.qv7 „'“»fUĚADCHEB
<br> ' ' ' 74 55/24 74 504 '.009432452 *“aJ—n/íS—Ášo'ZOC: G_ 744/5 755/7
<br> 74<
<br> 45579 0
<br> 756/9
<br> \/ G_ ' ' 749 7 752/7 /
<br> X & n ] ZJ * 1273,!% ff,59,7,? - fra; „„/,„gw df/V/Vfž/lďl/ 6456 !
<br> mam w
<br> 2350/30 2350 25
<br> ÁWÉQM',f»f*——w“H——____,50/21
80920 OOP - dočasný zákaz zastavení + PÚP - Libušina, Cheb - Gymnázium Cheb
1
<br>
Městský úřad Cheb
Odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 114 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br>
<br> Č.j: MUCH 80920/2019 Cheb 11.10.2019
Sp.Zn.: KSÚ 8659/2019
Sk.Zn.: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: Petra Krausová/354 440 114
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
Dočasný zákaz zastavení vozidel na pozemní komunikaci a stanovení přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
a zároveň příslušný silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),na základě návrhu příspěvkové
organizace Gymnázium Cheb,příspěvková organizace,IČ: 477 23 386,Nerudova 2283/7,350 02 Cheb,podaného dne
06.09.2019,na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu policie ČR,kterým je Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,územní odbor vnější služby Cheb <,>
Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-72152/ČJ-2019-190206,ze dne 11.09.2019,v návaznosti na
ustanovení na ustanovení § 19a zákona o pozemních komunikacích,ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a §§
části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření
obecné povahy,kterým:
<br>
I <.>
Zakazuje zastavení silničních vozidel mimo autobusů Gymnázia Cheb na místní komunikaci III.třídy C103 umístěné na p.p.č <.>
2429/4,k.ú.Cheb,obec Cheb (ul.Libušina) – dle přiložené grafické situace <...

Načteno

edesky.cz/d/3322040

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz