« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Návrh stanovení místní úpravy - snížení rychlosti v nočních hodinách PKD-6875/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh stanovení místní úpravy - snížení rychlosti v nočních hodinách PKD-6875/2019
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení silnič ního správního úřadu
<br> *MHMPXPCFBFR0*
MHMPXPCFBFR0
<br>
<br>
<br> Technická správa komunikací hl.m.Prahy <,>
<br> a.s <.>
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> Vyřizuje/tel.:
XXXXXX XXXXXX,Bc <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1991138/2019/O4/Šv Počet listů/příloh: 1/5
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1656566/2018PKD 8.10.2019
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný silniční správní úřad
dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) zahájil
dne 08.10.2019 na základě žádosti právnické osoby Technická správa komunikací hl.m.Prahy <,>
a.s <.>,IČ: 03447286 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.§ 173 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ správní řád “) a podle ust <.>
§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích,předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení na místní komunikaci I.třídy Českomoravská v úseku
Freyova - Drahobejlova ve správním obvodu Praha 9 – jedná se o snížení maximální povolené
rychlosti na 40 km/h v nočních hodinách (22:00 – 6:00),mimo XXXX a na místní komunikaci I <.>
třídy X.května v úseku Vyskočilova – Hvězdova ve správním obvodu Praha 4 – jedná se o
snížení maximální povolené rychlos...

Načteno

edesky.cz/d/3318204

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz