« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Usnesení z 16. zasedání Rady města Třebenice ze dne 30.09.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 16. zasedání Rady města Třebenice ze dne 30.09.2019
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> IČO: 00264521,DIČ: CZ00264521
<br> Telefon: 416594301,e-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz
<br> Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.110/2019 Sb <.>,o zpracování
osobních údajů,je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Třebenice s omezeným
rozsahem zpřístupněných osobních údajů <.>
<br>
<br> Usnesení rady města z 16.zasedání
<br>
Rady města Třebenice konané dne 30.9.2019 od 15.30 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu Třebenice <.>
<br>
Rada na svém zasedání projednala:
<br>
Usnesení č.16/1/2019
<br>
RM schválila program svého jednání <.>
<br> Usnesení č.16/2/2019
<br>
RM bere na vědomí stav účtu k 30.9.2019 <.>
<br> Usnesení č.16/3/2019
<br>
RM schválila kontrolu plnění usnesení <.>
<br> Usnesení č.16/4/2019
<br>
RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-
4018429/SoBS VB/1 LT-Třebenice,Mrsklesy,posílení + nové OM umístěné na pozemku
p.p.č.673/1 (LV1 - vlastník Město Třebenice) v k.ú.Mrsklesy mezi ČEZ Distribuce,a.s.<,>
Teplická 874/8,405 02 Děčín,IČO: 24729035,kterou zastupuje OMEXON GA Energo,s.r.o.<,>
se sídlem Na Střílně 1929/8,323 00 Plzeň – Bolevec,IČO:49196812 (budoucí oprávněná)
a městem Třebenice,Paříkovo nám.1,411 13 Třebenice,IČO:00264521 zastoupené starostkou
Ing.Evou Hajnou (budoucí povinná) <.>
<br>
Usnesení č.16/5/2019
<br>
RM schválila odpověď na žádost pana.<.> <,>
<,> že s uložením vodovodní přípojky do pozemku města (p.č.50/2 v k.ú <.>
<br> Kololeč) souhlasí za podmínky,viz zápis rady <.>
<br>
Usnesení č.16/6/2019
<br>
RM schválila podání žádosti na kácení dřevin rostoucích mimo les,které se nacházejí v majetku
města Třebenice – 1x jasan – na p.p.č.547/3 v k.ú.Mrsklesy <.>
<br>
<br>
<br>
Usnesení č.16/7/2019
<br>
RM schválila Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na akci „Sběrný dvůr“
mezi Ústeckým krajem,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem,IČO:70892156
zastoupený členkou RÚK pro oblast kultu...

Načteno

edesky.cz/d/3314681

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz