« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Vinici, ul. Vinařská a ul. Spojovací v k.ú. Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

K Vinici 102115 (339,6 kB)
Hmmňů „„ mzšiřeni MK ui.% Vinici; Kmm
<br> '\L
<br> www.asigmzt A S " © e—mail: aaig©asig£z ' " tež.: 32? 3355 83? DOpravní značení temi-127 315 99?
K Vinici-OOP PDZ Halko ASIG 102115 (59,4 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 140,e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz
sídlo odboru: Na Valech 72,Kolín II
<br>
Halko stavební společnost s.r.o <.>
Poděbradská 60
Nová Ves I
280 02 KOLÍN II
<br> IČ: 430 90 150
<br> Vaše čj.(zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 102115/19-car
OD carvv1 20523/2019
<br> XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
vaclav.carva@mukolin.cz
<br>
V zastoupení
ASIG s.r.o <.>
Budovatelů 324
533 12 Chvaletice
<br> IČ: 259 54 849
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 2
1/1
<br>
Datum: 09.10.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124,odst.6 zák <.>
č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti,kterou dne 09.10.2019 podala společnost
Halko stavební společnost s.r.o <.>,Poděbradská 60,Kolín II,Nová Ves I,280 02 Kolín 2 v zastoupení
v zastoupení ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice,po předchozím písemném vyjádření
Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát,a po
posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77,odst.2,písm.b) zákona v návaznosti na ustanovení
§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád) dle § 77 odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul.K Vinici,ul.Vinařská a ul <.>
Spojovací v k.ú.Kolín,takto:
<br> Při realizaci uvedené akce bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu s DIO <,>
které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000
Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí prav...

Načteno

edesky.cz/d/3314256

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz