« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK "Prosečská - k čp. 34" - rozšíření veřejného osvětlení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prosečská k čp 34
Technické služby Jablonec nad Nisou,s.r.o.Souběžná 7,466 01 Jablonec nad Nisou
<br> EQ 483 369 911 & © 483 311 946
<br> Návrh dopravně inženýrského opatření „Rozšíření veřejného osvětlení o 2 nové světelné body v ulici Nad Kyselkou“
<br> Umístění stavby: Stavba se nachází V části ulice Nad Kyselkou,Proseč nad Nisou <.>
<br> Popis stavby:
<br> Účelem stavby je rozšíření stávajícího veřejného osvětlení v ulici Nad Kyselkou,Jablonec nad Nisou,k.ú.: Proseč nad Nisou 0 dva nové světelné body.Nové osvětlení bude napojeno na stávající vedení veřejného osvětlení.Připojeno bude na sloupě č.85/95 V nepojmenované uličce za domem Prosečská 34.Nové vedení bude provedeno vzdušným kabelem.Osazeno bude 2ks ocelových sloupů Výšky 7 metrů <.>
<br> Viz přiložená situace a fotomapa <.>
<br> Dopravní opatření: Výkop pro sloupy VO: Bude probíhat V krajnici za minimálního omezení provozu.Značení dle TP66,schéma B/ 1 <.>
<br> Chodci:
<br> Chodci nebudou stavbou dotčeni.Výkopy budou po uložení kabelů ihned zasypány,aby nedošlo k pádu osob <.>
<br> Na místě nezůstanou ponechány bez dozoru žádné jámy!
<br> V Jablonci nad Nisou dne: 2.10.2019
<br> Zuzana Salabová středisko Komunikace
<br> Technick'é užb,Jablonec n _.-,isou,)i;.r.o.Soubezná 7,;01 Jablonec n.N <.>
<br> IČ: 254 75 [ 9r DíČ: C225475509 5.14-
<br> -/
<br> Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Ustí nad Labem.oddíl C.vložka 19806
<br> e -mail : tsj©tsj.cz IČ „ : 254 75 509 web : www.tsj.ez DIC : CZ 254 75 509
<br> (;
<br> 62
<br> *N m m
<br>.(vyjímečně 5,0 m)
<br> ml
<br> 'N
<br> flit-
<br> fil"
<br> 1)
<br> m <.>
<br> cca50
<br> Schéma Bl1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravnímzatížením <.>
<br> příčná uzávěra jedno-strannými
<br> smérovacímideskami
<br> odstup podélně 1-2m příčně 0,6 - 1 rn
<br> podélná uzávěra oboustranným! smérovacími deskami odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jednosu'annýmí
<br> směrovacími deskami
<br> odstup podélně 1 - 2 rn příčně 0,6 - 1 m
<br> výstražná světla ty...

Načteno

edesky.cz/d/3308612

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz