« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - I/6 - Krupá, okr. Rakovník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Číslo jednací: 130407/2019/KUSK – DOP/Sva
<br> Spisová značka: SZ_103407/2019/KUSK
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Značka: DOP/Sva
<br> Praha: XX.XX.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VĚŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> č.I/6
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad
<br> podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu obchodní společnosti ZEPRIS s.r.o <.>,IČ: 25117947,Mezi
<br> Vodami 639/27,143 20 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) zastoupené na základě plné moci společností
<br> SEDOZ DZ s.r.o <.>,IČ: 24218537,Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 – Libeň (dále jen „zmocněnec“) <,>
<br>
<br> stanovuje
<br> dle § 77 odst.1 písm.b) a v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci č.I/6 z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění
<br> stavebních prací v rámci stavby „Krupá –finalizace povrchů,uzavírka III/22917“ <.>
<br> Místo stanovení: silnice č.I/6,staničení km 45,840 – 43,930,k.ú.Krupá,okres Rakovník <,>
<br> Přechodné dopravní značení: Rozmístění DZ bude provedeno dle předloženého návrhu dopravního
<br> značení zpracovaného společností SEDOZ DZ,s.r.o <.>,schváleného PČR,Krajské ředitelství policie
<br>
<br> 130407/2019/KUSK – DOP/Sva Stránka 2 z 5
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 105 www.kr-stredocesky.cz IDDS: keebyyf svajcikova@kr-s.cz
<br>
<br> Středočeského kraje,Územní odbor vnější služby Rakovník,Dopravní inspektorát,č.j.: KRPS-268538-
<br> 2/ČJ-2019-011206 ze dne 01.10.2019 <,>
<br> Termín osazení přechodného DZ: od 14.10.201...

Načteno

edesky.cz/d/3306227

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz