« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Ceník č. 1/2019 - knihovna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ceník č. 1/2019 - knihovna
Místní knihovna Třebenice
<br> CENÍK SLUŽEB č.1/2019
<br> 1.Registrační poplatek
<br> Dospělí,důchodci 50 Kč/rok
<br> Děti do 15 let 30 Kč/rok
<br>
<br> Jednorázová výpůjčka (bez registrace) ……………….10 Kč za 1 vypůjčený svazek
<br>
<br> 2.Administrativní poplatek za využití výpočetní techniky
<br> ZDARMA
<br>
<br> 3.Sankční poplatky za nedodržení výpůjční lhůty
<br> Knihy
<br> Výpůjční doba u knih 1 měsíc/ 30 dní
<br>
<br> Upomínky z prodlení
<br> 1.upomínka / od 1.dne 20 Kč
<br> 2.upomínka / od 32.dne 40 Kč
<br> 3.upomínka / od 63.dne 80 Kč
<br> Předsoudní upomínka 300 Kč
<br> Časopisy
<br> Výpůjční doba u periodik 1 týden/ 7 dní
<br>
<br> Upomínky z prodlení
<br> 1.upomínka / od 1.dne 20 Kč
<br> 2.upomínka / od 8.dne 30 Kč
<br> 3.upomínka / od 15.dne 50 Kč
<br> Placení upomínky není vázáno na odeslání písemné upomínky <.>
<br> 3.Ztráty a poškození
<br> O způsobu náhrady škody rozhoduje knihovna:
<br> - nepoškozený výtisk téhož díla,téhož vydání a manipulační poplatek 50 Kč
<br> - při částečném poškození se účtuje vzniklá škoda až do plné výše ceny díla v době
<br> jeho poškození a dále platí ustanovení jako při ztrátě
<br> - při ztrátě periodika uhradí čtenář pořizovací cenu periodika a manipulační
<br> poplatek 30 Kč
<br> - při ztrátě čtenářského průkazu uhradí čtenář manipulační poplatek 20 Kč
<br> - při poškození čárového kódu uhradí čtenář 10 Kč
<br> - při poškozeném obalu knihy uhradí čtenář 10 Kč
<br>
<br>
<br> 4.Prodloužení výpůjční doby
<br>
<br> o dalších 30 dnů v případě,kdy knihu žádá další čtenář 5 Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Ceník byl schválen Radou města Třebenice dne 16.9.2019 usnesením č.15/20/2019 <.>
<br> Ceník č.1/2019 je účinný od 1.10.2019 <.>
<br> Tímto ceníkem se ke dni 30.9.2019 ruší ceník č.6/2015 <.>
<br>
<br> V Třebenicích 17.9.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXX Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starostka místostarostka

Načteno

edesky.cz/d/3301693

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz