« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Oznámení o výkonu zeměměřických činností v roce 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výkonu zeměměřických činností v roce 2019
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
<br> Pod sídlištěm 9,182 11 Praha 8 P.0.Box 21
<br> Město Lovosice školní 407/2
<br> 410 02 Lovosice ID DS.: ytbbs49
<br> vAš DOPIS ZN.I ze DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE ! TELEFON v PRAZE DNE
<br> Č.j.: ZÚ-04623/2019- Poeková / 485341516 17.9.2019 13600
<br> Věc: Oznámení o 'konu zeměměřic 'ch činností ro aktualizaci ZABAGEDG v roce 2019
<br> Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“) je organizační složkou státu a vykonává na základě 5 3a písm.e) zákona č.359/1992 Sb <.>,o zeměměnckých a katastrálních orgánech,správu Základní báze geograf ckych dat České republiky (ZABAGEDG') Správa ZABAGED'D je podle 5 4 písm.e) zákona č.200/1994 Sb <.>,o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,zeměměřickou činností ve veřejném zájmu.Ustanovení 5 4a zákona č.200/1994 Sb.vymezuje obsah,správu,užití a rozšiřování dat ZABAGED? Podrobněji určuje obsah ZABAGEDG' vyhláška č.31/1995 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.200/1994 Sb <.>
<br> Dle 5 7 odst.1 zákona č.20011994 Sb <.>,jsou pověření zaměstnanci ZÚ oprávněni při výkonu zeměměřických činností v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemků.Do staveb a oplocených areálů mohou tyto osoby vstupovat se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby.Společně s nimi mohou na pozemky vstupovat a vjíždět a do staveb vstupovat ijejich pomocní pracovníci.Vlastník nebo oprávněný uživatel pozemku nesmí těmto osobám ve vstupu a vjíždění na pozemek bránit Oprávnění ke vstupu do prostorů a k provádění topograňckých prací prokážou zaměstnanci ZÚ speciálním služebním průkazem ZÚ <.>
<br> Oznamujeme vám proto,že v rámci plnění úkolů v roce 2019 budou provádět zaměstnanci ZÚ zeměměřické činnosti pro obnovu ZABAGED'E ve správním obvodu rozšířené působnosti vaší obce na území mapového listu ZM 02-34 dle kladu Základní mapy měřítka 1 : 50 000,viz grafickou přílohu <.>
<br> V souladu s s 6 odst.4 zákona č.200/1994 Sb <.>,vás žádám ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz