« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1992 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl.m. Prahy na rok 2020 - 2024 OVO-66654/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1992 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl.m. Prahy na rok 2020 - 2024 OVO-66654/2019
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
<br>
<br> číslo 1992
ze dne 30.9.2019
<br> k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Zajištění
elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl.m.Prahy na rok 2020 - 2024"
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.b e r e n a v ě d o m í
informace o veřejné zakázce s názvem „Zajištění elektronických komunikací v oblasti
datových služeb na území hl.m.Prahy na rok 2020 - 2024“ zadávané dle ustanovení
§ 56 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších
předpisů,uvedené v důvodové zprávě a jejích přílohách
<br> I I.k o n s t a t u j e,ž e
přílohy č.7 a č.8 k důvodové zprávě - Nabídky vybraných dodavatelů - nejsou určeny ke
zveřejnění
<br> I I I.s c h v a l u j e
<br> závěry hodnoticí komise a výběr účastníků v souladu s přílohou č.1 tohoto usnesení
<br> I V.r o z h o d u j e
<br> o výběru dodavatelů k veřejné zakázce s názvem „Zajištění elektronických komunikací
v oblasti datových služeb na území hl.m.Prahy na rok 2020 - 2024“:
dodavatel č.1 České Radiokomunikace a.s <.>,se sídlem Skokanská 1,Praha 6 – Břevnov <,>
169 00,IČO: 247388875 s nabídkovými cenami pro jednotlivé lokality v rámci všech
uvažovaných rychlostí dle přílohy č.3 tohoto usnesení
dodavatel č.2 T-Mobile Czech Republic a.s <.>,se sídlem Tomíčkova 2144/1,Praha 4 <,>
148 00,IČO: 64949681 s nabídkovými cenami pro jednotlivé lokality v rámci všech
uvažovaných rychlostí dle přílohy č.4 tohoto usnesení
<br>
<br> V.u k l á d á
1.MHMP - INI MHMP
<br> 1.oznámit rozhodnutí o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům
Termín: 2.10.2019
<br> 2.učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle
bodu IV.tohoto usnesení
<br> Termín: 4.10.2019
3.uzavřít smlouvu s vybranými dodavateli dle bodu IV.tohoto usnesení a v souladu
<br> s návrhem smlouvy obsaženým v příloze č.2 tohoto usnesení
Termín: 11.10.2019
<br>
<br>
<br> MUD...

Načteno

edesky.cz/d/3294362

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz