« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Usnesení z 15. zasedání Rady města Třebenice ze dne 16.09.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 15. zasedání Rady města Třebenice ze dne 16.09.2019
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> IČO: 00264521,DIČ: CZ00264521
<br> Telefon: 416594301,e-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz
<br> Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.110/2019 Sb <.>,o zpracování
osobních údajů,je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Třebenice s omezeným
rozsahem zpřístupněných osobních údajů <.>
<br>
<br> Usnesení rady města z 15.zasedání
<br>
Rady města Třebenice konané dne 16.9.2019 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu Třebenice <.>
<br>
Rada na svém zasedání projednala:
<br>
Usnesení č.15/1/2019
<br>
RM schválila program svého jednání <.>
<br> Usnesení č.15/2/2019
<br>
RM bere na vědomí stav účtu k 16.9.2019 <.>
<br> Usnesení č.15/3/2019
<br>
RM schválila kontrolu plnění usnesení <.>
<br> Usnesení č.15/4/2019
<br>
RM vzala na vědomí informaci od o projektové dokumentaci na
akci s názvem „Revitalizace areálu Sokolovny“ <.>
<br>
Usnesení č.15/5/2019
<br>
RM schválila řediteli ZŠ a MŠ Třebenice,p.o <.>,Paříkovo nám.133,411 13 Třebenice <,>
IČO: 71012117 podat žádost o podporu na MMR ČR,do programu Integrovaný regionální
operační program na projekt s názvem „Vybudování odborné učebny základní školy“ a uděluje
souhlas s realizací projektu a s ním souvisejícího provedení technického zhodnocení majetku <.>
<br>
Usnesení č.15/6/2019
<br>
RM schválila podat žádost na kácení 3 ks dřevin rostoucích mimo les,které se nacházejí
v majetku města Třebenice na p.p.č.2525/1 v k.ú.Třebenice (u kostela na Paříkově náměstí) <.>
<br>
Usnesení č.15/7/2019
<br>
RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene obslužnosti inženýrské sítě - energetické
přípojky na pozemku p.p.č.1655/3 (LV1) a 1649/1 v k.ú.Třebenice mezi ČEZ Distribuce <,>
<br>
<br> a.s <.>,Teplická 874/8,405 02 Děčín,IČO: 24729035,kterou zastupuje společnost Energon
Reality,s.r.o <.>,se sídlem Budějovická 601/128,140 00 Praha 4,IČO: 24126985,jednající
pověřeným zaměstnancem paní Hanou Gotowickou (dále jen „Oprávněná“) a městem
Třebenic...

Načteno

edesky.cz/d/3291737

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz