« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - Schválený rozpočet pro rok 2018 a schválený Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 až 2020 - Svazek obcí NY-KO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválenýrozpočet2018
zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> Svazek obcí NY-KO KEO-W 1.11.132 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018 14.12.2017
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 151 316,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 155 316,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 3
<br> Svazek obcí NY-KO KEO-W 1.11.132 / Uc19r
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018 14.12.2017
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 424 600,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00
<br> VÝDAJE CELKEM 429 600,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 3 / 3
<br> Svazek obcí NY-KO KEO-W 1.11.132 / Uc19r
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018 14.12.2017
<br> FINANCOVÁNÍ
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX 8XXX XXXX 274 284,00
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 274 284,00
<br> REKAPITULACE
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> CELKEM
<br> CELKEM
<br> CELKEM
<br> 155 316,00
<br> 429 600,00
<br> 274 284,00
<br> Rozpočet schválil:
<br> Dne: 14.12.2017
<br> Rozpočet svazku obcí NY-KO na rok 2018 je zveřejněn v elektronické podobě na www.ny-ko.cz v sekci úřední
deska od 19.12.2017 <.>
<br> Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři sídla svazku Ždánice 70 <,>
281 63 Kostelec nad Černými lesy,okr.Kolín <.>
<br> Vyvěšeno dne:19.12.2017
<br>
2017-12-19T08:53:41+0100
XXXXX XXXXXXXXXX eXXXXXbXaXXXXXfXXXXXXXXXXXXXfbXXXXXXXXXa
Střednědobývýhled2019-2020
Svazek obcí NY-KO KEO-W 1.11.132 / Uc19j
<br> zpracováno:
<br> strana: 1 / 1
dle paragrafů - sumárně
<br> 19.12.2017
<br> Datum sestavení 23.11.2017
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2020
<br> P Ř Í J M Y dle paragrafů
<br> rok 2019 rok 2020 PAR celkemParagraf Název
<br> 155 000 155 000 310 0003722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 4 000 4 000 8 0006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních o
<br> 159 000 159 000 318 000Celkem:
<br> V Ý D A J E dle paragrafů
<br> rok 2019 rok 2020 PAR celkemParagraf Název
<br> 427 500 427 500 855 0003722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 5 000 5 000 10 0006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních o
<br> 432 500 432 500 865 000Celkem:
<br> F I N A N C O V Á N Í dle paragrafů
<br> rok 2019 rok 2020 PAR celkemParagraf Název
<br> 273 500 273 500 547 0000000
<br> 273 500 273 500 547 000Celkem:
<br> Komentář k rozpočtovému výhledu 2019- 2020
<br> Rozpočtový výhled svazku na roky 2019 a 2020 schválila správní rada na svém zasedání dne 14.12.2017.Tento výhled předpokládá,že v
<br> roce 2019 se budou příjmy pohybovat ve výši 159.000,- Kč a výdaje ve výši 432.500,-Kč.V roce 2020 se budou příjmy pohybovat ve výši
<br> také kolem 159.000,- Kč a výdaje přibližně ve stejné výši jako v roce 2019.V příjmech roku 2019 a 2020 nejsou zahrnuty žádné dotace a
<br> příspěvky obcí.Výdaje jsou počítány na běžný provoz svazku a možnost podání žádosti o dotaci a nebo vlastní investici prospěšnou pro
<br> členy svazku.Provozní přebytek bude nutné použít na financování provozu svazku <.>
<br> Z těchto čísel vyplývá,že bez úspěšné dotační politiky či bez kapitálových příjmů nelze v dalších letech plánovat rozsáhlejší
<br> investiční akce <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na úřední desce svazku obcí Ny-Ko www.ny-ko.cz v sekci úřední deska od 19.12.2017 <.>
<br>
2017-12-19T08:53:44+0100
XXXXX XXXXXXXXXX XXeXXXdXdXXXdXecdXdXXXXXXXffXXXeXXXXXXXd

Načteno

edesky.cz/d/3285523

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz