« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - Návrh rozpočtu 2018 + návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2020 - Svazek obcí NY-KO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

StřednědobývýhledNY-KO
2017-11-23T15:24:03+0100
XXXXX XXXXXXXXXX XXbXXXXecXfXXfefXcXXXXXXXXXacbXbXXfXXXXf
návrhrozpočtuNY-KO2018
Svazek obcí NY-KO KEO-W 1.11.131 / Uc19ro
IČO: 48664642
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 zpracován 23.11.2017
<br>
<br> PŘÍJMY
<br> Schvalený rozpočet Upravený rozpočet Očekávané plnění Návrh rozpočtu
<br> XXX XXX Org Název XXXX XXXX rozpočtu XXXX XXXX
<br> XXXX XXXXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 186 100,00 505 616,00 505 616,00 151 316,00
<br> 6310 XXXXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
<br>
<br> PŘÍJMY CELKEM 190 100,00 509 616,00 509 616,00 155 316,00
<br>
<br>
<br> VÝDAJE
<br> Schvalený rozpočet Upravený rozpočet Očekávané plnění Návrh rozpočtu
<br> XXX XXX Org Název XXXX XXXX rozpočtu XXXX XXXX
<br> XXXX XXXXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 185 100,00 504 616,00 504 616,00 424 600,00
<br> 6310 XXXXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> VÝDAJE CELKEM 190 100,00 509 616,00 509 616,00 429 600,00
<br>
<br>
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Schvalený rozpočetUpravený rozpočetOčekávané plnění Návrh rozpočtu
<br> XXX XXX Org Název XXXX XXXX rozpočtu XXXX XXXX
<br> XXXX 8XXXXXXX 0,00 0,00 0,00 274 284,00
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 0,00 0,00 0,00 274 284,00
<br>
<br>
Návrh rozpočtu svazku obcí NY-KO na rok 2018 je zveřejněn v elektronické podobě na www.ny-ko.cz
<br> v sekci úřední deska od 27.11.2017 a pevné úřední desce členské obce od 27.11.2017 <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně
<br> do 8.12.2017 doručením na adresu svazku obcí NY-KO nebo osobně při konání jednání správní rady <.>
<br> Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři sídla svazku Ždánice 70,281 63 Kostelec nad
<br> Černými lesy,okr.Kolín <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 27.11.2017

Načteno

edesky.cz/d/3285522

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz