« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - MěÚ Kolín - Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Miškovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schéma-Miškovice
ĚSTRA_BAG |!|/33'411- ZALEŠANY,oprava povr_chu vozovky
<br> :.<.>.<.> :
<br> MTA; __.<.> FÚ _ _ !
<br>.-.____\ __ _ ":=-__ __ !
<br> Š __ _.<.> _|_' É Jm
<br> r__ _ „___ ___l|:„_ _ __ " \__|_| “.' š
<br> r J - 1,_,<.> _ [&=—\ " __
<br> | %
<br>._ | Plaňany “\řř __.nar.„
<br> 'n.<.> ' "'-- —-.<.>.<.>.<.> _.<.> ___._— <.>
<br> Mlyn
<br> !.I| "._.IN.\\ _: _ _:f'f/.jíl,-| Znipinnaký ' _.l %"
<br> Městnký__ úřad |" ! odbor dopravy _ Ka Iovcyňáměstí 78 280 22 Koiín.<.> i' 10 za_ Mlškowce ff? ((QI'J /? __f- rů <.>
<br> |.“Q“—„_
<br>,'?U!.|r;31:':_i':-'!f.'“ Pšrr umí—w $““—“=““— _:__F—1!=Dn_.=3-„:.1» EM"-
VV-stanovení přechodné úp. provozu - Miškovice
<.> /2
<br> Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
STRABAG a.s <.>
odštěpný závod Praha
Boženy Němcové 756
294 71 BENÁTKY NAD JIZEROU
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 23861/19-noj
OD noj 6406/2019
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 60838744
<br>
Počet listů:
Příloh/listů:
<br> 1
1/1
<br>
Datum: 22.03.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele - společnosti
STRABAG,a.s <.>,se sídlem: Boženy Němcové 756,294 71 Benátky nad Jizerou,IČ.: 608 38 744
podaného v zastoupení na základě plné moci společností ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12
Chvaletice po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín -
Dopravní inspektorát čj.KRPS - 54427-1/ČJ-2019-010406-DOŽ
<br> stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnicích II/329 + přeložka,II/334,III/12541 <,>
III/3344,III/33411,III/33412 a III/33414 v obvodu působnosti zdejšího správního úřadu z důvodu
uzavírky silnice III/33411 – oprava komunikace takto:
<br>
z důvodu opravy povrchu silnice III/33411 v obci Miškovice za její uzavírky bude na výše jmenovaných
komunikacích osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň
nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br>
Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,...

Načteno

edesky.cz/d/3285512

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz