« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - KUSK - výzva pro vlastníky lesů - informační leták kůrovec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KUSK - výzva pro vlastníky lesů - informační leták kůrovec
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz
<br> VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ:
<br> Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická
<br> situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou
<br> odpovědní za zachování lesa.Důsledkem zanedbání péče o lesní
<br> porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů <.>
<br>
<br> JAK POSTUPOVAT?
<br> 1.Kontaktuje svého odborného lesního hospodáře (OLH)
<br> Každý vlastník lesa má k dispozici OLH.Pokud jej neznáte <,>
<br> kontaktuje místně příslušný orgán státní správy lesů (SSL) na
<br> obci s rozšířenou působností (ORP),kde vám sdělí nezbytné
<br> informace <.>
<br> 2.Informujte o stavu vašeho lesa orgán SSL
<br> Každý vlastník a správce lesa je povinen sám nebo
<br> prostřednictvím svého OLH informovat o šíření škodlivých
<br> činitelů (kůrovce) orgán SSL.Orgánem SSL je vždy příslušný
<br> odborný pracovník úřadu ORP <.>
<br> 3.Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy
<br> Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje lze
<br> žádat o dotace na hospodaření v lesích (asanace,zalesnění <,>
<br> výchova lesních porostů,oplocenky atd.) <.>
<br> Pokud si nevíte rady,obraťte se na:
<br>  místní obecní úřad
<br>  úřad obce s rozšířenou působností
<br>  https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17
<br>  dotace: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/65
<br>
<br>
<br>
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz
<br> Rámcová doporučená opatření:
<br>  Celoročně důsledně vyhledávat,vyznačovat,včas vytěžit a účinně
asanovat veškeré dříví nově napadené kůrovci.Asanací se rozumí
bezodkladné odkornění dříví nebo chemický postřik celého povrchu
kmene v larválním stádiu kůrovce,v důsledku čehož kůrovec nedokončí
svůj vývoj a uhyne.Asanací se nerozumí pouhý odvoz dříví z lesa <,>
protože tímto naopak dochází k šíření škůdce,který v neošetřeném dříví
svůj vývoj dokončí <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/3285508

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz